Verden omkring os

Små og store udstillinger i Emma Gad regi. - Dog yderst begrænset her på landsudstillingen i Aarhus 1909.


Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansiere friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger.
Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik Den kgl. Fortjenstmedalje i guld senere samme år.
*
Der var ikke mange der i begyndelsen af 1900-årene fik set sig rundt om i verden.
“At rejse er at leve”, sagde H.C. Andensen, men rejser over større afstande var absolut forbeholdt de få.

Jernbanen var rejseformen for længere rejser, ligesom kortere rejser også var på sporet – i datidens sporvogne.
Hastigheden på byen var i kraftig udvikling, ikke mindst da den sidste hestetrukne linie blev elektrificeret i 1915.

Kan man ikke komme til verden, kan verden i stedet komme til en. Her er udstillinger den velfungerende formidler.

Tiden var således til udstillinger, og da Emma Gad gik ind i denne diciplin med stor succes, blev det et af hendes store arbejdsområder. Hun var organisator og inspirator for store og små udstillinger der blev produceret i Kunstflidsforeningens regi. Senere blev der præsenteret mange udstillinger og forestillinger i Politikens Hus.