Verden omkring os

Dansk Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne (kaldet Koloniudstillingen), 1905, var Emma Gads største.


Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansiere friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger.
Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik Den kgl. Fortjenstmedalje i guld senere samme år.
*
Der var ikke mange der i begyndelsen af 1900-årene fik set sig rundt om i verden.
“At rejse er at leve”, sagde H.C. Andensen, men rejser over større afstande var absolut forbeholdt de få.

Jernbanen var rejseformen for længere rejser, ligesom kortere rejser også var på sporet – i datidens sporvogne.
Hastigheden på byen var i kraftig udvikling, ikke mindst da den sidste hestetrukne linie blev elektrificeret i 1915.

Kan man ikke komme til verden, kan verden i stedet komme til en. Her er udstillinger den velfungerende formidler.

Tiden var således til udstillinger, og da Emma Gad gik ind i denne diciplin med stor succes, blev det et af hendes store arbejdsområder. Hun var organisator og inspirator for store og små udstillinger der blev produceret i Kunstflidsforeningens regi. Senere blev der præsenteret mange udstillinger og forestillinger i Politikens Hus.