Kvindernes Udstilling 1895

Kvindernes Udstilling 1895. Arnold Krog. 1200 eksemplarer.

KVINDERNES UDSTILLING
i fortid og nutid
22. juni – 15. september 1895.Kvinder producerer og udstiller.

blankEfter udstillingen i Chicago ville de danske kvinder vise at de også var i stand til selv, at lave en tilsvarende kvindeudstilling. Det gav en turbolent tid med store interne kvindekampe – men kvinderne gennemførte.
Læs dagens aviser – lige da det fandt sted. Stemningen, spørgsmålene, fejltagelserne og nerven under hele udstillingen. Det er som at være der selv.


blank
Fru Emma Gad

1895 begyndte den rejse for Emma Gad, hvor hun udvidede sit dramatiske forfatterskab med praktisk arbejde, der fik alle de fiktive scenerier med hvordan der burde handles overfor samfundets svageste, naturligvis først og fremmest behandlingen af kvinder og ikke mindst unge kvinder.

Kvindernes Udstilling var ikke kun en milepæl for Emma Gad. Hele samfundet stod i omvæltningens tegn og kvinderne fik ved denne udstillingen vist for hinanden og mændene at de magtede de samme opgaver.

Det var ikke kun forholdet til mændene der skulle afklares, også kvindernes forhold indbyrdes. Flere interne stridigheder morede mændene, og aviserne var altid åben til at referere.

Kvindernes styrke var imidlertid at de trods interne meningsforskelle fortsatte. De fik afleveret en succesfuld udstilling med et stort overskud. Det blev konverteret til et frø (til Kvindernes Bygning) der imidlertid ikke var ret villig til at spire – men ventetiden blev brugt til at så og vande andre kulturer.

blank
Kammerherreinde Sophie Oxholm

Kammerherreinde Sophie Oxholm havde arrangeret det danske islæt til verdensudstillingen i Chicago 1893. Kvinderne havde der fået en bygning for sig selv (Woman’s Building), og alle lande bød ind med kvinders frembringelser.
Efter hjemkomsten blev hun inspireret til at lave en dansk pendant, og hun fik samlet en komite til gennemførelsen af “Kvindernes Udstilling”.
Da formanden i litteraturudvalget rejste på studierejse i England overtog Emma Gad formandsposten.
Vicepræsidenten skulle også ud at rejse, og efter den nye vicepræsident blev træt efter blot 14 dage, overtog Emma Gad også denne post.
Det gik imidlertid for trægt og langsomt med at få udstillingen på ret spor. Udstillingen var allerede blevet udskudt et år. Desværre havde Sophie Oxholm et problem med at uddelegere kompetance, og konsekvensen blev en magtkamp der resulterede i at Emma Gad overtog hele ledelsen sammen med forretningsudvalget.

Emma Gad oplevede gennem udstillingen et organisationstalent, der efterfølgende blev brugt til oprettelse og drift af de mange foreninger hun senere medvirkede til at oprette.
Hjælp til selvhjælp og bekæmpelse af uretfærdigheder – og opfør dig ordentlig!
Tonny Hald.


Alle tekster om Kvindernes Udstilling:
1*INTRO2*CHICAGO UDSTILLINGEN3*FORBEREDELSEN4*OPBYGNINGEN5*AABNINGEN6*FORLØBET