Kvindernes Udstilling *2

Se fugleperspektivet af Chicago-Worlds-Columbian-Exposition i fuld størrelse.

1*INTRO2*CHICAGO UDSTILLINGEN3*FORBEREDELSEN4*OPBYGNINGEN5*AABNINGEN6*FORLØBET

Kvindebygningen på Chicacoudstillingen.

Amerika ønskede at fejre 400 året for Christopher Columbus’ ankomst til Amerika i 1492 med en stor Verdensudstilling, og den blev fejret i Chicago (i 1893). En stor bygning var reserveret udelukkende til kvinder og deres arbejder. Danmark var repræsenteret på “The World’s Columbian Exposition” – også i Kvindernes Bygning.
Udstillingen blev afholdt fra 1. maj til 30. oktober 1893.


blank

Columbus day, bliver fejret i Amerika den anden mandag i oktober, og er blevet det siden 1792 – som var 300 året for ‘opdagelsen’.

blank
Dan danske Pavilion fra det 500 siders store katalog.

Danmark var også deltager i verdensudstillingen i Chicago, men med meget begrænset deltagelse – Landbrugssektoren ville eksempelvis ikke med, men vi kom dog med.

Specielt for denne verdensudstilling var at de fremadstormende kvinder her fik deres helt egen bygning, og her var de danske kvinder også med.

blank
Kvinde og Samfund 1892 nr. 25.

blank
Woman’s Building (Public domain, via Wikimedia Commons).

Kvindernes Bygning er beliggende lige ved en af Hovedindgangene til Udstillingspladsen og paa en Side af den store Kvadrat, rundt om hvilken Hovedbygningerne opføres. Fra Havetagene og Balkonerne vil man faa en glimrende Udsigt over Udstillingens Pladser og Bygninger og Michigansøen. Bygningen er 400 Fod lang og 200 Fod bred og er bygget for en Sum af 200,000 Dollars og overdraget Damekomiteen.

Enhver Kunstforening eller enkelt kvindelig Udstiller, som ønsker Plads for saadanne Dekorationer i Kvindernes Bygning, anmodes om at henvende sig til Sekretæren for Damekomiteen, saa snart som muligt, for at det fornødne Arrangement kan gøres, og der kan blive sendt dem Maal og sikret dem den Plads, som er nødvendig for deres Arbejde.

Kvindernes Bygning, vil ikke som de øvrige Bygninger blive nedrevet, efter at Udstillingen er forbi. Den skal blive staaende og danne et internationalt Hovedkvarter for Kvindearbejde og Kvindeforeninger.

blank
Den store udstillingshal i Kvindernes Bygning.

Woman's Building - En del af verdensudstillingen i Chicago 1893
Woman’s Building – En del af verdensudstillingen i Chicago 1893

Allerede før deltagelsen af kvinder under verdensudstillingen i Chicago, havde der været forskellige meninger om hvorledes en udstillings form og indhold burde fremstå.
Striden bestod dengang i en modstand fra en delegationens komite (på 12 mænd) over det amerikanske ønske at udstille kvindernes arbejder i “Woman’s Building”.
Denne modstand var udstillingens danske protektor, dronning Louise, meget utilfreds med, idet det var kvindeafdelingen hun mente at havde givet tilsagn om at støtte, og først senere fik sikkerhed for.

blank
Kammerherreinde Oxholm

Alt omkring kvindernes deltagelse blev hermed forsinket, og kunne have resulteret i en manglende dansk deltagelse for det kneb herefter at samle udstillingen.
Sophie Oxholm fik imidlertid i største hast arrangeret “Den danske Laaneudstilling” til “Woman’s Building”, som blev anmeldt i Kvinde og Samfund 1893 nr. 11.

blank

“Samme Mangel paa Censur skader Indtrykket af den industrielle Del af Udstillingen, som optager hele underste Stokværk. Den høje Hal i Bygningens Midte, “Hall af Honour” er fyldt med lave Montrer med Broderier. Kun den danske Laaneudstilling, som blev bragt i Stand ved Kammerherreinde Oxholms ihærdige Anstrængelse og højtstaaende Damers venlige Imødekommen, har man indrømmet Plads i høje Glasskabe. Som man kunde vente sig af en Laaneudstilling, findes her mange interessante gamle Broderier – foruden enkelte malede og skaarne Sager og en righoldig Samling Lugteæg i Sølv! Kunde mon ikke disse smukke gamle Kammerherrekjoler, fine Dametørklæder og morsomme Børnedragter, saa vel som de solide Bondesyninger i hvidt og kulørt været ordnede historisk, tænker man. Alt hvad man paa en Verdensudstilling kan gøre for at lette Forstaaelsen, lønner sig mere end noget andet. Mindre Virkning gør nogle legemsstore Kvindefigurer i danske Nationaldragter. Kun en sællandsk Fiskerpige er nogenlunde karakteristisk; og der findes paa Udstillingen saa mange langt mere karakterfulde Voksfigurer – ikke at tale om de levende Figurer i brogede og fantasirige Nationaldragter, som man møder ved hvert andet Skridt. Endnu tarveligere tager en Række smaa Dukker i danske Nationaldragter sig ud, som man finder – Gud ved af hvad Grund – i Verdens Temperanceforeningens Udstilling. De ser ud, som om det ikke var første Gang, de gjorde Reklame paa Udstillinger for vore danske Afholdsforeninger. Vi kan kun haabe, at dette maa blive sidste.”


blank
Ferris Wheel debut i 1893

Som den senest afsluttede verdensudstilling i Paris have en nyskabelse i form af Eifeltårnet, havde Chicago fået det første Ferris Wheel – som ofte i dag kaldes Parisehjul!


Den fremadstormende selvbevidsthed hos kvinder, og den vellykkede entre i Woman’s Building, gav kammerherreinde Oxholm blod på tanden, til at forsøge sig med en Kvindernes Udstilling i Danmark.


Alle tekster om Kvindernes Udstilling:
1*INTRO2*CHICAGO UDSTILLINGEN3*FORBEREDELSEN4*OPBYGNINGEN5*AABNINGEN6*FORLØBET