Afsnit

Koloniudstillingen *7

VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT. Alberta og Victor – Fra St. Croix til Danmark uden returbillet Der kan stilles mange spørgsmålstegn ved den behandling der blev Alberta og Victor til del, men sikkert er det, at det ikke var det der i sin tid stod i drejebogen til Koloniudstillingen. […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *6

DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN. Illustreret tidende, nr. 36, 4. juni 1905. ISLAND Denne Udstilling maatte komme. Nu da den er en Kendsgerning, ved vi det alle. Den er et Barn af den Bevægelse, der i de senere Aar er gaaet over Moderlandet; det gjaldt blot om at faa Ideen […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *5

UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905. Dagens Nyheder, 1. juni 1905. I en smeltende Varme, der paa Trods af Naturens Orden bredte sig ligelig til arktiske og tropiske Afdelinger, lagde Udstillingens Arrangør i Gaar Form. sidste Haand paa Værket, og nu er alt rede til at modtage et Publikum, der […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *4

DANSK KOLONIUDSTILLINGENS KATALOG. TRÆDER vi fra Tivoli ind paa Udstillingsterrænet, har vi foran os Hovedhallen med den lille danske Bondehytte og længst til højre det islandske Bjælkehus, der er af ikke ringe arkitektonisk Virkning, festlig og indbydende ved sit Trappeparti og sin Svalegang, livlig og dekorativ paa Grund af det […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *3

OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING. Adresseavisen, 13. maj 1905. Vi gik igaar en Runde i Thranes og Arnes Have. Vi gik der for at se de Forandringer, der mulig var foretagne. Det var ikke meget! Man bygger i Tivolisøen en Grotte; men den bliver først færdig om en Maanedstid. Undervandspanoramaet forsvinder, […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *2

PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN. Randers Amtsavis, 24. oktober 1904. En Kolonialudstilling, der udelukkende omfatter Færøerne, Island, Grønland og Dansk Vestindien vil ifl. “Dubr.” til Sommer blive afholdt i Tivoli. Ideen er udgaaet fra “Dansk Kunstflidsforening.” Berlingske, 25. november 1904. En Kreds af Damer og Herrer har fattet den udmærkede Ide til […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 4. tableau

4. OPTRIN: OFRENE Et Lokale bag Tribunen paa et Forlystelsessted med Sangerinder. Et Par Trappetrin, der afbryder et Rækværk, gaar i Baggrunden op til en Gang til Brug for Sangerinderne, førende fra deres Værelser ind til Tribunen, til hvilken der er en Dør i Baggrunden. Af og til ser man […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 3. tableau

3. OPTRIN: BORGERINDERNE Tidlig Morgen hen mod Foraaret. Det bliver saa smaat lysere. Viceværten, Hr. Tømrer Sørensen, kommer gabende ned ad Trappen med sin Pudelhund i en Snor og lukker nøgleraslende Døren op ud til Gaarden. Malersvende og Vadskedamer gaar efterhaanden ind paa Værkstederne idet de veksler Hilsener. Børn stavrer […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 2. tableau

2. OPTRIN: FRUERNE Et hyggeligt Lokale i en kvindelig Forening. I Baggrunden Udgang til en Forstue gennem hvilken man af og til ser Damer passere. Paa Siderne Døre. Midt i Stuen et Bord med Tidsskrifter og Aviser omgiven af Lænestole. Væggene dækkes af Boghylder og Dameportræter. Til venstre et Klaver, […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 1. tableau

1. OPTRIN: HERRERNE Tidlig Formiddag. En Gang udenfor Folketingssalen. I Baggrunden to Trin op til en stor lukket Fløjdør, der fører ind til Salen. I Forgrunden til begge Sider et Par Bænke og Borde med Askekopper, Tændstikker o. I. En værdig udseende Rengøringskone gaar og gør i Stand. En uniformeret […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – anmeldelser

■ GADENS BØRN INTRO ■ 1. HERRERNE ■ 2. FRUERNE ■ 3. BORGERINDERNE ■ 4. OFRENE ■ ANMELDELSER ■ “Gadens Børn” bestaar af 4 kun løst sammenhængende Billeder, der viser, hvorledes en letsindig ung Pige gaar til Bunds i Samfundet, fordi hun staar uden Støtte og Vejledning, samtidig med at […]

blank
Afsnit

Peter Urban Gad *6

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. BIOGRAFDRIFT OG AFSKED 1943 – GAMLE FILMMINDER, BRAND OG NONNER Berlingske, 11. januar 1943. ROMANTISK Interesse og Mystik omgiver den svenske Eventyrer, tidligere Filmskuespiller Nils Chrisander, som efter flere Aars Fraværelse og Forglemmelse er fundet […]