Afsnit

Kvindernes Udstilling *3

1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Forberedelsen til Kvindernes Udstilling. Inspireret af udstillingen i Chicago, samlede Sophie Oxholm nogle kvinder med det mål at lave en dansk kvindeudstilling. Det store arbejde gik i gang med at nedsætte en komite for hvert fagområde, til at […]

Afsnit

Kvindernes Udstilling *4

1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Opbygningen af Kvindernes Udstilling. “Misfornøjelsen med Kammerherreindens Præsidentskab steg. Der klagedes stadig over Vilkaarlighed og Planløshed. Saa kom den afgørende Strid. Og – behøver vi sige det? – Striden antog en politisk Karakter. Hertillands, hvor al Politik gaar […]

blank
Afsnit

Kvindernes Udstilling *6

1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Forløbet af Kvindernes Udstilling. “Man vil ved at fordybe sig i Udstillingen faa Lejlighed til at konstatere de store Resultater, Kvinderne allerede have vundet paa Omraader, der først nylig ere indvundne for hendes Kraft og Flid. Kunsten og […]

blank
Afsnit

Kvindernes Udstilling *5

1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Omkring åbningen af Kvindernes Udstilling. “Ingen Livsstilling er saa opslidende og besværlig som den at være Husmoder med mange Børn og faa Penge. Men netop derfor maa det vel regnes for et Gode, at Kvinderne nu ikke helt […]

blank
Afsnit

Kvindernes Udstilling *2

1*INTRO – 2*CHICAGO UDSTILLINGEN – 3*FORBEREDELSEN – 4*OPBYGNINGEN – 5*AABNINGEN – 6*FORLØBET Kvindebygningen på Chicacoudstillingen. Amerika ønskede at fejre 400 året for Christopher Columbus’ ankomst til Amerika i 1492 med en stor Verdensudstilling, og den blev fejret i Chicago (i 1893). En stor bygning var reserveret udelukkende til kvinder og […]

blank
Afsnit

Kvindernes Bygning *3

1*INTRO – 2*1896-1903 – 3*1904-2023 EMMA GAD UDTRÆDER AF KVINDERNES BYGNINGS BESTYRELSE 1903 Bornholms Tidende, 30. september 1903. Kvindernes Bygning. I flere Aar er der indsamlet Bidrag til en “Kvindernes Bygning”, der skulde være ikke blot et fælles Samlingssted for Kvinder, med Restauration, Læsestue, Bibliotek, Gymnastilsal o. s. v., men […]

blank
Afsnit

Kvindernes Bygning *2

1*INTRO – 2*1896-1903 – 3*1904-2023 FULD AF FORHAABNING MED EN FIREAARSPLAN 1896-1900 I 1896 (den 9. januar) fandt det første repræsentantskabsmøde sted. Det var starten på en lang sejg kamp for indsamling af de nødvendige midler. En kamp der utrætteligt blev kæmpet og som skulle vare i 40 år før […]

Danske Dramatikere
Afsnit

Danske Dramatikere *4

DANSKE DRAMATIKERE 1*INTRO – 2*1906-1915 – 3*1916-1920 – 4*1921-xxxx – 1921 – Emma Gads død – Henri Nathansen ny formand. Berlingske, 11. januar 1921. Bestyrelsen af “Danske Dramatikeres Forbund” samledes i Anledning af Fru Emma Gads Død til Møde den 8de ds. Forbundets Næstformand, Hr. Otto Rung, udtalte: Vort Forbund […]

Danske Dramatikere
Afsnit

Danske Dramatikere *3

DANSKE DRAMATIKERE 1*INTRO – 2*1906-1915 – 3*1916-1920 – 4*1921-xxxx – 1916 – 10 år – Klage over skuespilleres improvisering – Skuespilkatalog. Folkets Avis, 20. januar 1916. I anledning af en indsent Artikel i “Berlingske Tidende”s Aftennummer for den 18. ds., betitlet “Skuespilkunst eller Klovnløjer”, som ankede over nogle smaa “Letsindigheder” […]

Danske Dramatikere
Afsnit

Danske Dramatikere *2

DANSKE DRAMATIKERE 1*INTRO – 2*1906-1915 – 3*1916-1920 – 4*1921-xxxx – 1906 – Danske Dramatikeres Forbund stiftes. Adresseavisen, 12. marts 1906. Pokkers! Nu finder ogsaa de specielle dramatiske Forfattere og Komponister paa at slutte sig sammen. Selvfølgelig for at skrue Priserne i Vejret? De stakkels Teaterdirektører, som denne Gang rammes at […]

blank
Afsnit

Dansk Kunstflidsforening *3

DANSK KUNSTFLIDSFORENING 1*INTRO – 2*1901-1908 – 3*1909-1940 Berlingske, 22.april 1909. Dansk Kunstflidsforening har efterhaanden vokset sig saa stor og stærk, at den har kunnet sprænge de gamle, snevre og mørke Rammer, der indfattede dem i Niels Hemmingsensgade og kunnet forlægge sin Virksomhed til nye, lyse og smukke Lokaler i Stueetagen […]

blank
Afsnit

Dansk Kunstflidsforening *2

DANSK KUNSTFLIDSFORENING 1*INTRO – 2*1901-1908 – 3*1909-1940 1901 Navneskift til Dansk Kunstflidsforening. Dansk Kvindesamfund, 1901. Fra årets nr. 1 er Emma Gads artikkel om indsamlingen til Kvindernes Bygning, som langt fra opnåede det ønskede resultat. Men derfor kan de nødvendige delprojekter jo udmærket gå i gang, som Kvindernes Handels- og […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *7

VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Alberta og Victor – Fra St. Croix til Danmark uden returbillet Der kan stilles mange spørgsmålstegn ved den behandling der […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *6

DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Illustreret tidende, nr. 36, 4. juni 1905. ISLAND Denne Udstilling maatte komme. Nu da den er en Kendsgerning, ved vi det […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *5

UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Dagens Nyheder, 1. juni 1905. I en smeltende Varme, der paa Trods af Naturens Orden bredte sig ligelig til arktiske […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *4

DANSK KOLONIUDSTILLINGENS KATALOG. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA TRÆDER vi fra Tivoli ind paa Udstillingsterrænet, har vi foran os Hovedhallen med den lille danske Bondehytte og længst til højre det islandske […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *3

OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Adresseavisen, 13. maj 1905. Vi gik igaar en Runde i Thranes og Arnes Have. Vi gik der for at se de Forandringer, […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *2

PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Randers Amtsavis, 24. oktober 1904. En Kolonialudstilling, der udelukkende omfatter Færøerne, Island, Grønland og Dansk Vestindien vil ifl. “Dubr.” til Sommer blive afholdt […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 4. tableau

4. OPTRIN: OFRENE Et Lokale bag Tribunen paa et Forlystelsessted med Sangerinder. Et Par Trappetrin, der afbryder et Rækværk, gaar i Baggrunden op til en Gang til Brug for Sangerinderne, førende fra deres Værelser ind til Tribunen, til hvilken der er en Dør i Baggrunden. Af og til ser man […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 3. tableau

3. OPTRIN: BORGERINDERNE Tidlig Morgen hen mod Foraaret. Det bliver saa smaat lysere. Viceværten, Hr. Tømrer Sørensen, kommer gabende ned ad Trappen med sin Pudelhund i en Snor og lukker nøgleraslende Døren op ud til Gaarden. Malersvende og Vadskedamer gaar efterhaanden ind paa Værkstederne idet de veksler Hilsener. Børn stavrer […]