Afsnit

Et Aftenbesøg – anmeldelser

Det kongelige Theaters nyhed er den originale dramatiske Situation “Et Aftenbesøg”. Publikum tog venlig imod det lille Stykke, og Bifaldet var for saa vidt fortjent, som der er en behagelig Munterhed over det, en lun Spottelyst, som breder sig frejdig. Men uheldigvis fører den ikke noget Sted hen. Det kgl. […]

blank
Afsnit

Et Stridspunkt 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn hos Fru Klenau. En hyggelig og elegant Dagligstue hos Fru Klenau med mange Blomster og Kunstgenstande. Til venstre Døre til Fru Klenaus Soveværelse og et Kabinet, til højre Dør til Spisestuen og den øvrige Lejlighed. I Baggrunden Udgang til Entreen. Fru Klenau staar og sysler med […]

blank
Afsnit

Et Stridspunkt 2. akt

Samme Stue. Der er mørkt, kun en lille Hængelampe udbreder et svagt rødt Skær. Andrea gaar nynnende om og gør i Orden. PERSONERNE: FRU KLENAU. HEMMING, hendes Søn. FRANTS HELLER, hendes Søstersøn. FRØKEN JULIANE EGGERS. MAGNA, hendes Broderdatter. ANDREA, Fru Klenaus Jomfru.

blank
Afsnit

Et Stridspunkt – anmeldelser

Hun er hjærtensgod, men har adskillige Egenskaber, som bringe hende i et nok saa venskabeligt Forhold til et syndigt Verdensbarn af et Mandfolk, der hemmelig gaar paa Bal om Natten med den kjønne Stuepige. Det kgl. Teater (1890-1900) PERSONERNE: FRU KLENAU. HEMMING, hendes Søn. FRANTS HELLER, hendes Søstersøn. FRØKEN JULIANE […]

blank
Afsnit

Fælles Sag 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn. 1. Akt: En hyggelig Dagligstue hos Fru Heger med et lidt gammeldags Præg. I Baggrunden Udgang til Entreen, til venstre Dør ind til Jørgens Værelse. Til højre Døre til Spisestuen og et Kabinet. Værelset er stærkt oplyst med en tændt Lysekrone og flere Lamper. PERSONERNE: FRU […]

blank
Afsnit

Fælles Sag 2. akt

2. Akt: Samme Stue hos Fru Heger. Lysekronen er tændt endnu. Fru Heger staar i Baggrunden og tager Afsked med Gæsterne, der ere i Færd med at tage Tøjet paa i Entreen. Dam gaar urolig frem og tilbage. Cecilie og Vinge sidde i Sofaen. PERSONERNE: FRU HEGER. JØRGEN, hendes Søn. […]

blank
Afsnit

Fælles Sag 3. akt

3. Akt: Et tarveligt møbleret Arbejdsværelse hos Faber. Langs Væggene Hylder mod Bøger og Instrumenter. I Baggunden ses gennem en aaben Dør ind i et Kontor med Pulte. Til højre en aaben Glasdør, som fører ad til en Have, til venstre Dør ind til den øvrige Lejlighed. Faber staar i […]

blank
Afsnit

Fælles Sag – anmeldelser

“Fælles Sag” er det betydeligste af, hvad Fru Gad hidtil har skrevet, og hvis Stykket har været tilbudt det kongelige Theater, er det en Dumhed af dette ikke at have taget imod det. Stykket har der store Fortrin, at man ikke faar Lyst til at dvæle ved dets svage Sider […]

blank
Afsnit

En Advarsel 1.del

Scene 1-4. Scenen forestiller en smuk og hyggelig Havestue paa Rosens Landsted. I Forgrunden til venstre et Bord og nogle Lænestole foran en Opstilling af grønne Planter og Blomster. Til højre et Klaver. I Baggrunden Udgang til Haven, til venstre Dør ind til Spisestuen, til højre en Dør ind til […]

blank
Afsnit

En Advarsel 2. del

Scene 5 -8. PERSONERNE: FRITZ ROSEN. ANNIE, hans Hustru. STUDENT KRUSE. OBERSTEN. OBERSTINDEN. EN TJENER. 5. SCENE Obersten. Oberstinden. OBERSTEN (i Døren) Kom, lad os saa se, om de er i Spisestuen — kom! OBERSTINDEN (søger paa Bordet) Du er altid saa utaalmodig, kære Klemming! Man maa dog ved Gud […]

blank
Afsnit

En Advarsel – anmeldelser

Lystspillet fik en god Udførelse af Fruerne Hennings og Æchard, henholdsvis Fruen og Tanten, Herrerne Jerndorff og O. Poulsen, henholdsvis den flirtende Ægtemand og Onkelen, den gamle Oberst, der er bange for ikke at naae Togen. Som den keitede Student var Hr. Liebmann ikke uheldig. Det kgl. Teater (1890-1900) PERSONERNE: […]

blank
Afsnit

Et Sølvbryllup 1. akt

En rummelig og rigt udstyret Dagligstue hos Selbys. I Baggrunden Udgang til Entreen, i Hjørnet til højre Dør ind til et Kabinet, dækket af et Forhæng; paa Siderne Døre til den øvrige Lejlighed. Jomfru Ludvigsen ligger paa Knæ foran et stort Spejl og fæster Sløjfer paa en halvfærdig Balkjole, som […]