Afsnit

Koloniudstillingen *7

VICTOR OG ALBERTA – UDSTILLINGENS LOKALKOLORIT. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Alberta og Victor – Fra St. Croix til Danmark uden returbillet Der kan stilles mange spørgsmålstegn ved den behandling der […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *6

DAG- OG UGEBLADE UNDER KOLONIUDSTILLINGEN. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Illustreret tidende, nr. 36, 4. juni 1905. ISLAND Denne Udstilling maatte komme. Nu da den er en Kendsgerning, ved vi det […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *5

UDSTILLINGSAABNINGEN I TIVOLI 31. MAJ 1905. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Dagens Nyheder, 1. juni 1905. I en smeltende Varme, der paa Trods af Naturens Orden bredte sig ligelig til arktiske […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *4

DANSK KOLONIUDSTILLINGENS KATALOG. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA TRÆDER vi fra Tivoli ind paa Udstillingsterrænet, har vi foran os Hovedhallen med den lille danske Bondehytte og længst til højre det islandske […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *3

OPBYGNINGEN AF DANSK KOLONIUDSTILLING. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Adresseavisen, 13. maj 1905. Vi gik igaar en Runde i Thranes og Arnes Have. Vi gik der for at se de Forandringer, […]

blank
Afsnit

Koloniudstillingen *2

PLANLÆGNINGEN AF KOLONIUDSTILLINGEN. 1 INTRO * 2 PLANLÆGNING * 3 OPBYGNINGEN * 4 KATALOG * 5 AABNING I TIVOLI * 6 PRESSE * 7 VICTOR OG ALBERTA Randers Amtsavis, 24. oktober 1904. En Kolonialudstilling, der udelukkende omfatter Færøerne, Island, Grønland og Dansk Vestindien vil ifl. “Dubr.” til Sommer blive afholdt […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 4. tableau

4. OPTRIN: OFRENE Et Lokale bag Tribunen paa et Forlystelsessted med Sangerinder. Et Par Trappetrin, der afbryder et Rækværk, gaar i Baggrunden op til en Gang til Brug for Sangerinderne, førende fra deres Værelser ind til Tribunen, til hvilken der er en Dør i Baggrunden. Af og til ser man […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 3. tableau

3. OPTRIN: BORGERINDERNE Tidlig Morgen hen mod Foraaret. Det bliver saa smaat lysere. Viceværten, Hr. Tømrer Sørensen, kommer gabende ned ad Trappen med sin Pudelhund i en Snor og lukker nøgleraslende Døren op ud til Gaarden. Malersvende og Vadskedamer gaar efterhaanden ind paa Værkstederne idet de veksler Hilsener. Børn stavrer […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 2. tableau

2. OPTRIN: FRUERNE Et hyggeligt Lokale i en kvindelig Forening. I Baggrunden Udgang til en Forstue gennem hvilken man af og til ser Damer passere. Paa Siderne Døre. Midt i Stuen et Bord med Tidsskrifter og Aviser omgiven af Lænestole. Væggene dækkes af Boghylder og Dameportræter. Til venstre et Klaver, […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – 1. tableau

1. OPTRIN: HERRERNE Tidlig Formiddag. En Gang udenfor Folketingssalen. I Baggrunden to Trin op til en stor lukket Fløjdør, der fører ind til Salen. I Forgrunden til begge Sider et Par Bænke og Borde med Askekopper, Tændstikker o. I. En værdig udseende Rengøringskone gaar og gør i Stand. En uniformeret […]

blank
Afsnit

Gadens Børn – anmeldelser

■ GADENS BØRN INTRO ■ 1. HERRERNE ■ 2. FRUERNE ■ 3. BORGERINDERNE ■ 4. OFRENE ■ ANMELDELSER ■ “Gadens Børn” bestaar af 4 kun løst sammenhængende Billeder, der viser, hvorledes en letsindig ung Pige gaar til Bunds i Samfundet, fordi hun staar uden Støtte og Vejledning, samtidig med at […]

blank
Afsnit

Peter Urban Gad *6

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. BIOGRAFDRIFT OG AFSKED 1943 – GAMLE FILMMINDER, BRAND OG NONNER Berlingske, 11. januar 1943. ROMANTISK Interesse og Mystik omgiver den svenske Eventyrer, tidligere Filmskuespiller Nils Chrisander, som efter flere Aars Fraværelse og Forglemmelse er fundet […]