Afsnit

Fælles Sag 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn. 1. Akt: En hyggelig Dagligstue hos Fru Heger med et lidt gammeldags Præg. I Baggrunden Udgang til Entreen, til venstre Dør ind til Jørgens Værelse. Til højre Døre til Spisestuen og et Kabinet. Værelset er stærkt oplyst med en tændt Lysekrone og flere Lamper. PERSONERNE: FRU […]

blank
Afsnit

Fælles Sag 2. akt

2. Akt: Samme Stue hos Fru Heger. Lysekronen er tændt endnu. Fru Heger staar i Baggrunden og tager Afsked med Gæsterne, der ere i Færd med at tage Tøjet paa i Entreen. Dam gaar urolig frem og tilbage. Cecilie og Vinge sidde i Sofaen. PERSONERNE: FRU HEGER. JØRGEN, hendes Søn. […]

blank
Afsnit

Fælles Sag 3. akt

3. Akt: Et tarveligt møbleret Arbejdsværelse hos Faber. Langs Væggene Hylder mod Bøger og Instrumenter. I Baggunden ses gennem en aaben Dør ind i et Kontor med Pulte. Til højre en aaben Glasdør, som fører ad til en Have, til venstre Dør ind til den øvrige Lejlighed. Faber staar i […]

blank
Afsnit

Fælles Sag – anmeldelser

“Fælles Sag” er det betydeligste af, hvad Fru Gad hidtil har skrevet, og hvis Stykket har været tilbudt det kongelige Theater, er det en Dumhed af dette ikke at have taget imod det. Stykket har der store Fortrin, at man ikke faar Lyst til at dvæle ved dets svage Sider […]

blank
Afsnit

En Advarsel 1.del

Scene 1-4. Scenen forestiller en smuk og hyggelig Havestue paa Rosens Landsted. I Forgrunden til venstre et Bord og nogle Lænestole foran en Opstilling af grønne Planter og Blomster. Til højre et Klaver. I Baggrunden Udgang til Haven, til venstre Dør ind til Spisestuen, til højre en Dør ind til […]

blank
Afsnit

En Advarsel 2. del

Scene 5 -8. PERSONERNE: FRITZ ROSEN. ANNIE, hans Hustru. STUDENT KRUSE. OBERSTEN. OBERSTINDEN. EN TJENER. 5. SCENE Obersten. Oberstinden. OBERSTEN (i Døren) Kom, lad os saa se, om de er i Spisestuen — kom! OBERSTINDEN (søger paa Bordet) Du er altid saa utaalmodig, kære Klemming! Man maa dog ved Gud […]

blank
Afsnit

En Advarsel – anmeldelser

Lystspillet fik en god Udførelse af Fruerne Hennings og Æchard, henholdsvis Fruen og Tanten, Herrerne Jerndorff og O. Poulsen, henholdsvis den flirtende Ægtemand og Onkelen, den gamle Oberst, der er bange for ikke at naae Togen. Som den keitede Student var Hr. Liebmann ikke uheldig. Det kgl. Teater (1890-1900) PERSONERNE: […]

blank
Afsnit

Et Sølvbryllup 1. akt

En rummelig og rigt udstyret Dagligstue hos Selbys. I Baggrunden Udgang til Entreen, i Hjørnet til højre Dør ind til et Kabinet, dækket af et Forhæng; paa Siderne Døre til den øvrige Lejlighed. Jomfru Ludvigsen ligger paa Knæ foran et stort Spejl og fæster Sløjfer paa en halvfærdig Balkjole, som […]

blank
Afsnit

Et Sølvbryllup 2. akt

Samme Stue hos Selbys. Der er stærkere oplyst. Midt i Værelset staar et dækket Bord, som Tjeneren gaar og sysler med. Dr. Fransen sidder og læser i en Avis. Selby ordner nogle Vinflasker. * PERSONERNE: FABRIKANT SELBY FRU SELBY POULA, Selbys Datter FRK. KNUDSGAARD, Fru Selbys Søster DOKTOR FRANDSEN HOTHER, […]

blank
Afsnit

Et Sølvbryllup 3. akt

Næste Morgen. Samme Stue hos Selbys. Paa Bordene staa Blomsterkurve, Buketter og Gaver, hist og her Palmer og blomstrende Potteplanter. En Pige gaar omkring og støver af. Poula staar paa en Stol og hænger Blomsterkranse op omkring Døren til venstre. Hun er klædt i lys Morgendragt. * PERSONERNE: FABRIKANT SELBY […]

blank
Afsnit

Et Sølvbryllup – anmeldelser

“Et Sølvbryllup” er, som vore Læsere véd, en djærv, velment, just ikke særdeles overlegen Satire over den moderne Kvindebevægelses mest iøjnefaldende Udværter. Fru Gad vilde ramme haardere, naar hun ikke havde drevet enkelte “Personer” – Frk. Knudsgaard og Student Engelsøe – ud i den rene Karrikatur. Dagmarteatret 1881PERSONERNE: FABRIKANT SELBY […]

blank
Afsnit

Dydens Belønning 1. akt

Handlingen foregaar i København. PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. […]

blank
Afsnit

Dydens Belønning 2. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Afsnit

Dydens Belønning 3. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Afsnit

Dydens Belønning 4. akt

PERSONERNE: Direktør PRANGEN. KAMMA, hans Datter. Oberstinde MOTLAU, hans Søster. Grosserer HARRY FLERON. Frøken SUZETTE ANKERKRONE. Viktualiehandler P. V. BRASK. Kammerherre VON PLATEN. Missionær HELLEMANN. Digteren Hr. ARNOLD KRACK Stum Person. En Pige. En Tjener. Damer og Herrer. DYDENS BELØNNING: INTRO ■ 1. AKT ■ 2. AKT ■ 3. AKT […]

blank
Afsnit

Dydens Belønning – anmeldelser

* Fru Gad har i “Dydens Belønning” vist, hvor megen Snobberi og falsk Kristendom, der trives i Ly af Ordet “Hellighed”, hvorledes dette i mangfoldige Tilfælde er Døren, hvorigennem man naar frem til gode Stillinger, Dekorationer og Titler, og hun gar udstyret sine Personer med den rette Fraserigdom, der glinser […]

blank
Afsnit

I veldædigt Øjemed 1. akt

Handlingen foregaar i Kjøbenhavn. Første og anden Akt hos Oberstinde Rosenhjelm, tredje Akt hos Direktør Heide, fjerde Akt i en offentlig Festsal. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru FABRIKANT KVIST FRU KVIST FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE […]

blank
Afsnit

I veldædigt Øjemed 2. akt

Samme Stue hos Fru Rosenhjelm. Der er Komitemøde. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru FABRIKANT KVIST FRU KVIST FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS DAMER & HERRER EN PIGE […]

blank
Afsnit

I veldædigt Øjemed 3. akt

En elegant møbleret Salon hos Heide. I Baggrunden ses gennem en bred Døraabning ind i en anden Stue, hvor der paa Bordet staar Likør og Sodavand. Til højre Udgang til Entreen, til venstre Dør ind til den øvrige Lejlighed. PERSONERNE: OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), […]

blank
Afsnit

I veldædigt Øjemed 4. akt

Scenen forestiller en af Salene, hvor Veldædighedsfesten afholdes. Paa venstre side er et Blomsterudsalg, til højre et Konditori med nogle Smaaborde og Stole foran. Paa begge Sider ere Døre. Salens Bagside optages næsten helt af en Bueaabning, hvorigennem man ser ud i en anden mindre Sal, hvor der i Baggrunden […]