Afsnit

Peter Urban Gad *5

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. BIOGRAFDIREKTØR I GRAND  1926 – MOSAIK Lykkehjulet, premiere 26. december 1926. Lykkehjulet. DET ER VINTER med Frost og Sne. Skoven staar iklædt sin skønne, hvide Vinterdragt, og paa den islagte Skovsø tumler Ungdommen sig af […]

Afsnit

Peter Urban Gad *4

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. BIOGRAFBEVILLING OG ÆGTESKAB 1922 – BIOGRAFBEVILLING OG ÆGTESKAB MED ESTHER HAGAN Nationaltidende, 19. september 1922. I Dag foreligger følgende officielle Meddelelse om, hvem de lykkelige er, der har faaet de nye Biografteater-Bevillinger: Direktør Oscar Johan […]

blank
Afsnit

Peter Urban Gad *3

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. FILMMAGEREN MED NYE STJERNER 1917 – URBAN GADS NYE PRIMADONNA B.T. 9. januar 1917. Klokken halvfire i Eftermiddag, naar det første Billede i Urban Gads nye Film “Den røde Stribe” bliver kastet over paa Paladsteatrets […]

blank
Afsnit

Peter Urban Gad *2

Maler – Instruktør – Forfatter Biografdirektør (Grand Teatret). 12. februar 1879 – 26. december 1947. HAN SLAP ASTA – MEN ALDRIG FILMEN 1902 – PARISERTUR Nationaltidende, 10. august 1902. Maleren Urban Gad, som under sit Studieophold i Paris blev angreben af Gigtfeber, er nu kommen hjem for at rekreere sig. […]

blank
Afsnit

Nicolaus Urban Gad *6

SIDSTE AAR OG NEKROLOGER 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 * 1914 LØJTNANTEN FRA 1854 Berlingske, 10. marts 1914. Paa Christiansborg Slots Ridebane samledes igaar Kl. 3½ en lille Skare af Komitémedlemmer og teaterinteresserede Indbudte for at bese den […]

blank
Afsnit

Nicolaus Urban Gad *5

OFFICERLØNNINGER 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 * 1909 KUNST OG PLATFODET Berlingske, 9. marts 1909. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvandskultur afholdt Fredag Formiddag ordinær Generalforsamling i Hotel Phønix. … Driftberetningen for det forløbne Aar udviste, at Selskabet […]

blank
Afsnit

Nicolaus Urban Gad *4

UDSKRIVNINGSCHEF OG ØRESUNDSUGE 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 * 1902 SEJLADS OG SESSION Nationaltidende, 13. marts 1902. Extraordinær Session for 1902. Under Ledelse af Chefen for 1. Udskrivningskreds Kontreadmiral N. U. Gad, afholdes den 14., 15. og 17. […]

blank
Afsnit

Nicolaus Urban Gad *3

FRA YACHTKAPTAJN TIL UDSKRIVNINGSCHEF 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 * 1898 YACHTKAPTAJN Horsens avis, 17. august 1898. Kongebesøg paa Eskadren. Ved Taflet i Mandags paa Bernstorff, til hvilken den svenske Eskadres Chefer var indbudne, besluttedes det, at en […]

blank
Afsnit

Nicolaus Urban Gad *2

ÆGTESKAB OG MARINEN 1 INTRO * 2 1864-1897 * 3 1898-1901 * 4 1902-1908 * 5 1909-1913 * 6 1914-1920 * LØJTNANT I KRIGEN 1864 1862 LØJTNANT 1868 PREMIERLØJTNANT 1872 GIFT MED FRØKEN EMMA HALKIER Middelfart Avis, 30. september 1872. Viede i Kjøbenhavn den 20de September: Premierløjtnant i Søetaten Nicolaus […]

blank
Afsnit

Et Aftenbesøg 1.del

Et tarvelig møbleret Studereværelse hos Vibe. I Baggrunden Udgang til Entréen, til højre til Soveværelset. Til venstre et Skrivebord bedækket med Papirer. Langs Væggene Hylder med Bøger og naturhistoriske Præparater. Vibe sidder ved Skrivebordet og undersøger ved den tændte Lampe gennem et Forstørrelsesglas Indholdet af en Glaskrukke. PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. […]

blank
Afsnit

Et Aftenbesøg 2.del

Nelly går ud til højre. Vibe gaar ud i Entréen for at lukke op og kommer strax efter tilbage, ledsaget af Sophus, der er klædt i Selskabsdragt under en aaben Overfrakke. PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. SOPHUS KLEIN, Grosserer. NELLY, hans Hustru. ENAKTER (2) SOPHUS (gaar frem og tilbage) Tænk Dig — […]

blank
Afsnit

Et Aftenbesøg 3.del

Sophus og Vibe komme tilbage PERSONERNE: VIBE, Naturforsker. SOPHUS KLEIN, Grosserer. NELLY, hans Hustru. ENAKTER (3) SOPHUS (i Døren) Jeg maa jo have lagt Frakken her inde! VIBE Maa jeg ikke — SOPHUS (ser sin Hustru) det var hende! NELLY (omtrent samtidig) Sophus! VIBE Se saa! (Giver sig med Iver […]