Karikatur og Satire

Klods Hans 1905

Klods Hans 1905 I Kolonierne Petersen og jeg sad og saa ud over St. Thomas, medens vi nippede til en Ice Cream Soda. Saa tog Petersen sin Panamahat af, lagde den paa en Stol og sagde: – Jeg vil bede Dig lægge Mærke til, at jeg blotter mit Hoved. Det […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1907

Klods Hans 1907 Hej, kvæde vil om Karen Borneman jeg, i Hjemmet var Karen en Pryd. Saa skøn og saa vakker var Karen, men ej hun havde sin Styrke i Dyd. Hun fik sig to Elskere, knuselsked dem, men Glæden kun vared en kort Tid, thi begge stak a’, og […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1908

Klods Hans 1908 Situationens Herrer II Frk. ALBERTI Er Søster til Adler Alberti men ligner ham heldigvis ikke det mindste. Undrer sig vistnok over, al han er falden saa langt fra Stammen, og mener maaske ligesom saa mange andre, at han kan have stødt Hovedet ved samme Lejlighed. Hvad der […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1910

Klods Hans 1910 Jeg maa igen gribe Pennen fora at belære mine Medmennesker. Det er trist, at jeg skal være det eneste kloge Menneske i Verden, men saadan er det jo. Man har spurgt mig: Hvorledes skal to, der er skilt fra hinanden, bære sig ad, naar de har Barn […]

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1911

Klods Hans 1911 Den socialt interesserede Dame. Hun er alle Redaktioners Svøbe. Kun Klods-Hans frekventerer hun ikke — den frekventerer undertiden hende, og den socialt interesserede er Københavnerinde nok til at forstaa, hvilke Fordele det giver. Hun maa for enhver Pris daglig „være i Avisen”, ellers gaar det ud over […]

blank
Karikatur og Satire

Blæksprutten 1912

Blæksprutten 1912 Emma Gad beskrev sine oplevelser hos paven i en af Politikens kronikker. Her kan Emma Gads oplevelser i Vatikanet læses.

blank
Karikatur og Satire

Klods Hans 1912

Klods Hans 1912 “Ska jeg?” spør jeg i maadelig Spænding Mutter ue i Kykkenet, hvor hun sto i sin Balle med mit Ultøj i Andlening a Barummetrets neadgaaende Tebøjeliheder. “Natyrlivis ska du, Fatter”, svarte Mutter me Ovverbevidsningens Varme og vred et Par Underbukser op. – “Du er ju ossensaa Forfadter, […]