Klods Hans 1915

Klods Hans
1915


klodshans-19150312-a
Dagbladet Politiken har i den senere Tid i sit Hus paa Raadhuspladsen etableret mange forskellige Forretninger, og efter Forlydende vil Bladet fortsætte dermed til alle Brancher er repræsenterede i Huset.

Klods Hans, 12. marts 1915.
Klods Hans, 12. marts 1915.