Svikmøllen 1916

Svikmøllen
1916


Svikmøllen 1916

Emma Gad blev i 1915 ansat på Politiken som redaktør på Dametidende.
Emma Gad blev i 1915 ansat på Politiken som redaktør på Dametidende.

Svikmøllen 1916 2