Blæksprutten 1899

theater facader
Forslag til Udsmykning af de kjøbenhavnske Theaterfacader.

Blæksprutten
1899.Blæksprutten 1899 250
Den fortræffelige Idé, Normændene har haft med at anbringe Statuer af Bjørnson og Ibsen foran det nye Theater i Kristiania, har slaaet saaledes an, at de nuværende kjøbenhavnske Theaterdirektører ogsaa har bestemt sig til foran deres respektive Theatre at anbringe Statuer af nulevende danske Forfattere.

Ved velvillig Imødekommen fra vedkommende Billedhuggers Side ser vi os i Stand til at bringe et Billede af, hvorledes de kjøbenhavnske Theatres Facader sandsynligvis allerede næste Aar vil præsentere sig.
Samtlige Forfatteres Tilladelse er Indhentet, og man forventer, at de, naar Statuerne er opstillede, vil vise en lignende Taknemlighed og Glæde som den, der har givet sig et saa rørende Udtryk hos Bjørnson.