Emma Gad og teatret

teater


For at mærke pulsen omkring Emma Gad, er der efter hvert skuespil medtaget flere anmeldelser fra dagen. Dugfriske aviser er dugfriske anmeldelser der ikke har været gennem tidens analysator. Her og nu – og delte meninger om fiasko og succes. Det er her ucensureret – præcis som Emma Gad læste dem efter premieren.
Som hun selv beskrev det i Teaterbogen (1901): “Gildet [efter premieren] vil altid være en tvivlsom Glæde, træt som man er, og den har i hvert Fald intet at gøre med den bedste Løn for Arbejdet den eneste virkelige den at føle, at man med sine skrevne Ord har skaffet sig enkelte Venner ude i Livet, og at man har fortjent at faa dem. Lidt af den Fornemmelse er det rart at gaa til Ro med efter sit Stykkes Førsteopførelse, og endnu bedre er det jo, hvis man kan beholde den, efter at man næste Morgen meget tidlig – har sagt: Maa jeg saa bede om Aviserne!”


blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank


Teaterpremierer nævnes ofte i forbindelse med premiereteatret, og derfor er det ikke svært at tænke alle Emma Gads dramatiske værker som udelukkende en københavnerbegivenhed.
Det var ganske givet først og fremmest en københavnerbegivenhed – men ikke udelukkende. Efter premieren er alle stykker vist på mange provinsscener. Nogle gange drog skuespillerne på tourné – eller tournerende teaterselskaber rejste rundt med Emma Gad på repertoiret. Eller en lokal opsætning – eller oplæsning!
Hele landet blev skuespilplads, og provinsaviserne havde ikke altid den samme bedømmelse af stykkerne.
Her kan nu læses kommentarer fra aviser, ugeblade og tidsskrifter.