Vi danser Tango

tango


En ny dans har indtaget København og deler vandene.

tango
Hassing: Københavnerliv 1912-1937.

Verden og Vi bad en række mennesker om deres kommentar til den nye moderne dans tango.

Emma Gad om Tango
Verden og Vi, 1914: Emma Gad om Tango

VI DANSER TANGO
Fru Emma Gad holder sig til Dansen i Almindelighed og sejler uden om de farlige Skær:
Ethvert Barn, enhver ung Pige, der pludselig faar en Glæde, giver sig uvilkaarligt til at danse planløst og ubevidst omkring. Dette er maaske det bedste Kendetegn paa, at Dansen er et naturligt Udtryk for Ungdomsglæde og derfor aldrig vil forsvinde, saa længe der er Ungdom til. I Tidernes Løb skifter den Form som alt andet, og Svælget mellem Fortidens stilfulde Menuet eller Gavotte og Nutidens Tango og Boston er stort som selve Forskellen mellem de to Tidsaldres Livsopfattelse. Men midt imellem ligger f. Eks. Valsen med den svævende og besnærende Rythme. Hvem har den ikke kær! Hvem har ikke Valseminder, hvis Melodier vuggede sig ind i Hjertet, hvad enten de lød ved Ballet i Forgaars eller engang for længe siden.
Emma Gad.