Artikler

Byen ved Vintertid 1913

Naturligvis paatrykker den overvældende megen Mad Selskabeligheden sit Præg. Det første, der spørges om ved Hjemkomsten, er, hvad man har faaet til Middag. Og hele Menuen huskes og refereres samvittighedsfuldt, men det Impromptu af Chopin, som man maaske har faaet bagefter, gaar sporløst forbi. Lige fra Gæsterne kommer, til de […]

Artikler

Mit største skælmsstykke 1913

Danmark: Illustreret almanak 1913. HVER Juleaften, før Træet tændtes, spiste den forlæste og nærsynede Adjunkt Gotfredsen fra Herlufsholm, der som Student havde læst Lektier med mine Brødre, til Middag hos os Kl. 4. Vi fik som staaende Retter Risengrød med tre Mandler i, Gaasesteg og Æbleskiver, — det faar man […]

blank
Artikler

Selskabsliv 1914

Herreværelse i velhavende og upersonlig Grossererstil med mørke Paneler og Smyrnatæpper. Mørkning. Hele Lyset synes at samle sig i en stor, udslaaet Avis, hvorunder man aner en slumrende, ikke helt slank Skikkelse. Etatsraadinden aabner Døren og træder ind I stærk Sindsbevægelse med et aabent Brev i Haanden. SELSKABSLIV 1. SCENE. […]

blank
Artikler

Engelsk Omgangsliv 1914

MAN kan vel dele Selskabslivet i to Hovedgrupper. Den ene, hvor man kommer sammen for at more sig, den anden, hvor man, ganske bortset fra Fornøjelsen, samles af nødvendige Hensyn, hvad enten disse nu skal tages til social og familiemæssig Repræsentation eller andre lige saa lidet morsomme Elementer. ENGELSK OMGANGSLIV […]

blank
Artikler

Det skyfulde Efteraar 1914

HVERT Aar er det jo med lidt Vemod, at man siger Farvel til Sommeren – til de lange, sollyse Dage, til Blomsterne, til Fuglesangen, til den rødmende Aftenhimmel over Markerne, hele det herlige, sorgløse Friluftsliv. Dog, under almindelige Forhold har det jo ogsaa sin Tiltrækning at komme styrket og forfrisket […]

blank
Artikler

Mørket og Lyset 1914

Fru Martins Magasin Efteraar 1914 UDLÆNDINGE Syd fra, som har opholdt sig her i længere Tid, plejer at sige, at den værste Anstødssten for dem ved vort Klima er Vintermørket. „Vi kan finde os tilrette med Kulden og Blæsten, Sneen og Sølet,” klager de sig, „men Bælgmørket, der vælter ned […]

blank
Artikler

Vi danser Tango 1914

En ny dans har indtaget København og deler vandene. Verden og Vi bad en række mennesker om deres kommentar til den nye moderne dans tango. VI DANSER TANGO Fru Emma Gad holder sig til Dansen i Almindelighed og sejler uden om de farlige Skær: Ethvert Barn, enhver ung Pige, der […]

blank
Artikler

Sommerheste 1915

Læs Emma Gads humoristiske beskrivelse af sin omgang på godt og ondt med heste. Datidens transportmiddel var for landliggerne en glæde, og til tider en prøvelse for krop og sjæl. Langs Kysten ser man uafladelig de smaa Jumber trille af Sted langs de blomstrende Haver, forspændt med en lille trind […]

blank
Artikler

Vort Befindende 1915

I vore Bedstemødres Tid betragtedes det absolut ikke som fint at være syg, og som Følge deraf blev man heller ikke tidt syg. Eller man lod i hvert Fald saa vidt muligt, som man ikke var det, og det hjalp godt. Denne Fortidens Dame-Uvilje mod Sygdom – man kan næsten […]

blank
Artikler

For eller imod 1916

Udtalelser med Henblik paa det eventuelle Salg af DE DANSKE VESTINDISKE ØER Redaktion: Johannes Lehmann – Lehmann & Stage Aar: 1916 – 86 sider FOR ELLER IMOD Her skal bringes een af de mange meninger. Desuden indeholder bogen en kort gennemgang af det danske vestindiske eventyr. Forfatterinden, Admiralinde EMMA GAD, […]

blank
Artikler

Drengene fra Amerika 1918

Teatret 1918 Den Følelse og Stemning, som Herdis Bergstrøm har villet give sine Bysbørn i sit første dramatiske Arbejde, det er den, som hviler over det ældste København, de smaa snævre Gader, med de røde Tage, de sværtede Skorstene og den graa Himmel, ikke det fattige og forpinte København, men […]