Petitstof 1942

petit 1901

TANTE AGATHE

Berlingske Tidende, 1. marts 1942.

– – –
Blandt Kavalererne lagde jeg særlig Mærke til en opløben Knøs, Peter Urban, den senere Peter Urban Gad, der var en Søn af Admiralens. Hvad Under, at han blev den foretrukne og ledsagede mig paa min daglige Tur fra Frk. Krohns Institut. Om Sommeren satte vi Drager op paa Volden og spiste Honningkager, som Admiralinden havde givet ham med og om Vinteren sad vi og filmede hjemme. Det hed det ikke dengang, men Peter Urban var allerede dengang forud for sin Tid og anede, hvad der vilde blive til for ham.
Ak ja, det var glade Dage, men det holdt ikke. Ligesom saa mange andre var vi for forskellige, og vi skiltes – men vi forblev trofaste Venner, og endnu den Dag i Dag har jeg min faste Plads i Grand Teatret.
– – –


blank

Politiken, 2. august 1942.

Der er Jubilæum i Dag paa Politiken. En meget afholdt Dame, Fru Kathrine Jensen har i 25 Aar været ansat i Politikens Huns. Jubilaren kalder sig selv Assistent i Spisestuen, men det er lidt vanskeligt at definere hendes Stilling. Da Admiralinde Emma Gad i sin Tid i Foredragssalens daværende Lokaler arrangerede Eftermiddagsteer med Foredrag, Underholdninger, Udstillinger m.m. for Politikens Læsere, blev Jubilaren hendes kvindelige Medhjælper, der bød Te og Kager og sørgede for, at alle fik, hvad de skulde have. Hun skilte sig saa udmærket fra dette Hverv, at hun siden den Tid har været fast knyttet til Politiken, og i Dag faar sit Navn paa Bladets Æressøjle.

blank
Kathrine Jensen
Ved alle Receptioner og Festligheder, større eller mindre, officielle eller interne, der i Aarenes Løb har fundet Sted paa Politiken, er det Fru Jensen, der har ledet Serveringen, skænket ud og budt om, altid med et venligt og omsorgsfuldt Smil, der fik Champagnen til at perle festligere i Glassene, gjorde Chokoladen doobelt velsmagende og fik Gæsterne til – uanset Navn og Berømmelse – til at føle sig hjemme.
For nogle Aar siden havde Fru Jensen den Sorg at miste sin Mand, der var Skrædermester og havde en stor Kundekres, og hun er nu ogsaa i det daglige med til at sørge for de mange Medarbejdere, der bundet af Arbejdet, spiser i Bladets Kantine. I Tidernes Løb er hendes Smil blevet mere moderlig og hendes venlige Omsorg har bredt sig ud over den bestandig voksende Medarbejderstab i Politikens Huns. Hun vil derfor blive fejret ved en lille Jubilæumsfestlighed, hvor Repræsentanter for alle Bladets Afdelinger vil give Møde for at lykønske deres stilfærdige og indtagende Hyggespreder. Og da Jubilæet falder i Dag paa en Søndag, vil Festligheden finde Sted i Morgen Kl. 15 i Sikker Hansen-Salen. Trods Hverdagens travle Arbejde skal der nok blive Tid til at fejre deb populære Fru Jensen.