Petitstof 1941

petit 1901

UDSKRIVNINGSKONTORET

Politiken, 31. marts 1941.

Det gamle Udskrivningskontor.
1. Udskrivningskres, der i et Par Menneskealdre har haft til Huse paa Hjørnet at Holmens Kanal, er fra paa Torsdag flyttet til Boghandlernes Hus i Nyropsgade.
Det vil vække Minder hos de fleste Københavnere. Ind ad den smalle Dør i Bremerholm 39, eller Holmensgade som Gaden jo hed i den gamle Tid, har de fleste mandlige Københavnere gaaet i hvert Fald én Gang i deres Liv. Der var kneben Plads indenfor. Man stod i Kø for at blive optaget i Rullen eller melde Flytning eller Rejsetilladelse eller opfylde en at de andre Pligter, man havde som værnepligtig. Mange har indvendig bandet over den lange Ventetid, der kom af den daarlige Plads. Luften var heller ikke god. Man stod i travle Perioder saa tæt, at man maatte dele den Luft, der tilkom En med et halvt Hundrede andre. Saa benyttede man Tiden til at stirre paa de mange „Ruller”, der paa Bindet bar hver sit Bogstav i sort paa hvidt eller for de senere Aarganges Vedkommende i ægte Guld. Eller man stirrede op paa Loftet, paa en mægtig Roset, der efter et ubekræftet Sagn var formet af selve Thorvaldsen. Travle Tjenestemænd ilede frem og tilbage mellem Rullerne og Skranken for at forsøge at stille Kunderne tilfreds.
Og inde bagved i et at Værelserne mod Holmens Kanal tronede selve Udskrivningschefen, der i de første Aar var en General eller Admiral, men i de senere Aar en cevil Mand, der var gaaet Tjenestevejen over Indenrigsministeriet.
Den mest kendte af Udskrivningscheferne var vel Admiral Gad, der var gift med Fru Emma Gad. Under hans Ægide var Digteren Edvard Søderberg en Tid ansat paa det gamle Udskrivningskontor.
“Gadens Digter” vilde ikke staa fremmed over for interiøret selv i Dag. Det vilde minde ham om det gamle København, paa sin vis endda om de graa Gader, hvorom han drev sine varme og tragiske Digte.

Et Billede fra det gamle Kjøbenhavn forsvinder. Men uden at det vækker Hjertesorg. De værnepligtige skal nok føle sig bedre tilpas i Kresens nye Lokaler i Nyrupsgade, hvor der er Plads og Luft og Lys. Saadan foretrækker man det jo i vore Dages København. Alt saneres ogsaa de kommende Slægters Minder.
Rullemanden.

[Der er en fin beskrivelse af sessionen hos Admiral Gad.]