Petitstof 1926

petit 1901

KVINDERNES BLAD

Nationaltidende, 18. marts 1926.

blank
blank

blankDa Etatsraad Ferslew i 1898 som den første af alle danske Bladudgivere besluttede at udgive “Kvindernes Blad” som Følgeblad til “Nationaltidende, “Dagbladet” og “Dagens Nyheder”, viste han derved et Fremsyn og et Frisind, som fik sin fortjente Belønning i dem levende Interesse og Opmærksomhed, hvprmed Bladet blev modtaget i alle samfundslag – af Mænd saa vel som af Kvinder, – en Interesse, der fulgte det, saa længe det levede.
– – –
Af fremragende Kvinder, som kun mere lejlighedsvis optraadte…
Fru Emma Gad var Bladets Medarbejder fra Begyndelsen til Enden.