Petitstof 1921

petit 1901


Thisted amtsavis, 23. november 1921.

Fra Sendemandsmødet i Aarhus
“Tror De maaske vi snyder?” spurgte afdøde Fru Emma Gad en Gang en Revisor, der bad om at se Bilagene til Regnskabet for et af de mange velgørende Foretagender, hvor hun stod for Styret.
Akkurat lige saa naiv var Møller B. Hermandsen i Klejtrup, da han paa de jydske Husmænds fortsatte Sendemandsmøde i Onsdags i høje Toner beklagede sig over, at Revision og Bestyrelse ønskede bilags-dokumenteret Regnskab for de 4000 Kr., som de Jydske Husmandsforeningeer nu i 10 Aar i Træk har stillet til Disposition for hans Arbejde som Formand for det Udvalg, hvis fulde navn er “Forretningsudvalget for Børnenes og de Forurettigedes Værn”, men som gerne i al Korthed kaldes Værnet.
– – –