Petitstof 1903

petit 1901

 


TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE – KEJSER WILHELM BESØGET

Ribe Stiftstidende, 2. marts 1903.

kejserAarhus Stiftstidende, 4. april 1903.

Kejser-Besøget
Kejser Wilhelm vinder alle.
Gaarsdagens forløb.

Kejseren taler med Alle om alt.

Ved Kronprinsens Taffel i Aftes var Kejseren meget livlig og underholdt sig med næsten alle de Tilstedeværende. Kronprinsen var utrættelig i at præsentere Gæsterne for ham. Han talte bl. a. med Maleren Krøyer, Carl Jacobsen, Høffding, Glüchstadt, Prof. Th. Rovsing, Jul. Thomsen og ikke mindst med Østasiatiske Selskabs Direktør H. N. Andersen. Længere Samtaler havde han med Biskop Rørdam. Konfessionarius Paulli og Professor Finsen.

Kronprinsessen førte Borgmester Jensen hen til Kejseren, som talte med ham om Raadhuset og dets Arkitektur.
Generaldirektør Marcus Rubin konverserede han om Statistik og Oberst Hegermann-Lindentrone om Heste.
Til en Professor sagde han: “De har alt for mange Jurister her. Sig til de unge Mennesker, at de skal studere Medicin.”
Til Fru Emma Gad sagde Kejseren: “København er en interessant, en lys og livsglad By.”
Stor Opsigt vakte Grevinde Schimmelmann, som saa pragtfuld ud i en lilla Silkekjole med et 5 Al. langt Slæb.
***