Petitstof 1897

petit 1901KONGENS JAGTKAPTAJN – EMMA GADS EGET SØLVBRYLLUP


Folkebladet, 10. april 1897.soelv
Aarhus Stiftstidende, 18. september 1897

Et Sølvbryllup.
Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.