Joakim Garff 2008

 

At komme til sig selv.

At være et dannet menneske, er vel en etiket de fleste gerne vil have sat på sig.
Et relevant spørgsmål kan være hvem der danner os. Først og fremmest er det vel forældre, familie og skole der vedbliver med at præge (prædike!) i en ramme der er gammeldags inden vi er gennempræget, men den er så evident en del af os selv, at vi ved hvorledes vi skal opføre os i konservativt selskab samtidig med at vi flirter med modstand mod alt konformitet i den første trodsalder – og den anden (pubertet).
Først herefter er vi et helt menneske. Dannet af en fortid med teori og en nutid med mulighed for at vælge detaljer til dannelsen som den skal være i min (egen) familie. Sådan gør vi her!

15 portrætter af danske dannelsestænkere Titel: At komme til sig selv – 15 portrætter af danske dannelsestænkere
Forfatter: Joakim Garff m. fl.
Udgiver: Gads Forlag
336 sider
År: 2008
ISBN: 978-87-12-04391-1
blank
Find bog her

Dansk Etymologisk Ordbog (Gyldendal 1989): Dannelse er et begreb for de tillærte evner; det vil sige evner, som ikke er medfødte. Ordets stamme “dan” betyder gjort, dannet, tilvirket.

I sit forord skriver Joakim Graff at dannelse er et begreb der bliver brugt og slidt med uens hensigter dækkende områder som filosofi, pædagogi, didaktik, æstetik, teologi, ideologi, emancipatori, litteratur og folkelighed.

Ved enhver ny familiesammenføring (bryllup), er der mange former for forståelse af fastlagte betragtninger over dannet adfærd der må tages op til fornyet overvejelse.
Vi kan søge råd hos det skrevne fra de store dannelsestænkere, der både i almen, folkelig og faglig henseende ønsker at højne mennesket – så hvis man ønsker dette er her en god liste til måske at ‘gendanne’ sig med.

Johan Nicolai Madvig – F.C. Sibbern – H.C. Ørsted – Johan Ludvig Heiberg – Søren Kierkegaard – N.F.S. Grundtvig – M.A. Goldschmidt – Georg Brandes – Natalie Zahle – Emma Gad – Jakob Knudsen – Hal Koch – K.E. Løgstrup – Knud Grue-Sørensen – Johan Fjord Jensen.

Enhver der bare kender Emma Gad som en pegefingerdømmende adfærdsnazi, vil nok ved at betragte den samling personligheder hun her er i selskab med, erkende at hun nok var en hel del mere.
Dette er jo nok ikke nødvendigt at skrive til læsere her på EmmaGad.dk, hvor det vist fremgår tydeligt på enhver side.

Joakim Garff tager sig selv af Søren Kirkegaard og har fået andre kendere til at skrive om de andre ovennævnte personligheder. Bogen indledes med den sigende overskrift: ‘Om dannelse – et begrebsmæssigt potpourri’ af Carl Henrik Koch.

Emma Gad bliver pænt behandlet af Mette Winge, der kommer fint omkring de mange facetter der kendetegner Emma Gad. Det må hun jo også siges at være en af de rette til, eftersom Mette Winge skrev bogen ‘Alle tiders Emma Gad’ (2005), som næsten må beteges som en hyldest til admiralinden.
Tonny Hald