Søg her på EmmaGad.dk

Dagens Emma Gad

Hvori bestaar Kunsten at opdrage? Vistnok saa godt som ene og alene i Eksemplet.

Brugerbedømmelser

Enhver form for ris eller ros modtages meget gerne.

Petitstof 1918

VN:F [1.9.22_1171]
Anmeld gerne denne artikel med stjernedrys
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)Folkets avis, 27. februar 1918.

Vor Medarbejder “Hjerterfri” har, da Fru Kamma er inviteret ud til en lille “66” i Provinsen, spurgt Skuespiller Nic. Brechling, hvad han mener om Børsspil, Totalisatorspil og Springet over den store Vandgrav.

– Tja – siger Brechling idet han tager en Toøre op fra en Sprække i Sporvognens Gulv og genner den i Baglommen (det er nemlig i en Linie 6 Vogn vi træffer den brave Skuespiller) – se Børsspil og Totalisatorspil, det er Ting, jeg har meget lidt Forstand paa. Denne Vej, med Toørerne, og der kommer sjældent mange igen!

Ja, og nu i vor Syndikalisttid er det jo farligt at komme paa Børsen.., jeg har lagt Vejen om i en anden Gade, der, hvor Laanekontoret ligger. Gud bevare min Krop for Stryg; nej, saa sætter jeg hellere Frakken og gør Springet over Vandgraven dernede – ved Sundholm!
For se Springet over Vandgraven, det har jeg meget mere Forstand paa.

Skuespiller Nicolaj Brechling.

Saa De mig som Brændenældemanden inde i Tivoliteatret i Sommer?
Naa ikke!
Det var ellers Skade min Ven, thi der vilde De have set noget, kunde have faaet Dem til at vove Springet, selv over Storebælt, for bare at komme væk. Det var Kunst, naada! den sublimeste – Rolf, han laa langt agter i det Væddeløb. Ja, jeg var lige ved at blive engageret til det Kongelige paa den – jeg forsikrer, det havde nær gaaet saa galt. Man jeg fik da afværget Ulykken i sidste Øjeblik! Hilmer Clausen græd saamænd det Skind, allerede ved Afsked.

– Men det var Springet over Vandgraven, vi kom fra.
Jeg siger bare, der skal Træning til, for man maa jo da regne med, at der er Vand i den mindst til 50.,000 Whiskyvander, eller saadan hvad jeg drikker i Løbet at Aaret nu i disse Forbudstider.

Skal man altsaa have en Mand som Jørgen Lund til at vove Springet, maa man altsaa sætte 5000 Flasker Whisky til; men da de næppe kan opdrives her i Landet, tør jeg godt vove at paastaa, at Jørgen han springer ikke. Han bliver saamænd ude paa Nørrebro, det Skind, lige til jeg en Dag vil have hans Plads.

Men ellers er der naturligvis saadan mange Maader at komme over den store Vandgrav paa, naar man altsaa ikke er Soldat eller hører til Konsul Pays Stald. Pays Heste de kender nemlig kun en Vej – først Forbenene og saa Bagpartiet – det er det tekniske, det der komme an paa. Resten er li’fedt eller ogsaa noget andet Fedt.

Men forøvrigt har jeg kendt en Mand, der fiskede i den store Voldgrav – den om Hovedgaarden derovre paa Fyn ved min lille Fødeby Bellinge. Hver eneste Dag sad han der med Benene trukket langt op under sig og fangede Karper. Han blev en rig Mand, selv om han ikke vovede Springet.

Forsigtighed er godt. Ka’ man ikke, saa ska’ man la’ være. Forstaar De nu bedre, hvorfor Olga Svendsen aldrig er sprunget over paa Nytorv som Olaf Poulsens Arvtager. Ja for det forstod jeg ikke.

Emma Gad – sa’e jeg virkelig Emma Gad. Nej hun vover vist aldrig Springet. Ganske vist har jeg set hende sprinte meget højt – over et helt Hus; et Penalhus altsaa, og det laa paa Gulvet i Politikens Hus. Det var den Gang jeg optraadte i Foredragssalen. Brændenældemanden De ved, – da det for Alvor blev fastslaaet, at jeg var en Kunstner saadan lidt ud oppe ved Siden af Sigrid Neiendam. Men jeg tror alligevel aldrig Emma Gad vover Springet helt ud over den store Voldgrav til Taliateatret, hvor hun sikkert ellers vilde kunne blive Jens Kjærgaard til megen Støtte i en Duet med Lusty.

Men lad min fatte mig i Korthed!
Jeg tror ikke paa Springet over den store Voldgrav. Se bare her!
Er Agnes Henningsen kanske begyndt at oversætte Kirkefædre, spiller Biskop Osterfeld “Internationale” paa Positiv rundt om i Baggaardene; og hvorfor taler Harald Raage aldrig i Holmens Kirke?

Skal jeg sige det?
Fordi ingen af disse, der hver for sig i Virkeligheden er gode og brave Samfundsborgere uden Hensyn til smaalig Kritik i “Kristeligt Dagblad”, og andre Skillingsblade ikke tør vove det store Skridt, det vældige Spring over det jordbundnes store Vandgrav ind til den rette Hyldes lille Paradis.

Forsigtigpetre, det er Sagen. Jeg har saa sandt aldrig set hverken Agnes Henningsen eller Biskop Osterfeld paa Børsen – og lad os saa endelig for deres Vedkommende blive fri for at tale om Tatalisatorspil og Vandgrav.

Nej holdt, Børsen, den er i Virkeligheden den eneste Totalisator, hvori man kan faa Numre til Springet enten i eller over den store Vandgrav.

Se det er nu min Mening om Tingene.
Hjerterfri.