Salmonsen bd. 5 1916


Salmonsens Konversations Leksikon

Danske Dramatikeres Forbund,
stiftet 9. Marts 1906, varetager danske Dramatikeres faglige og økonomiske Interesser og virker for de gunstigst mulige Udviklingskaar for dansk dramatisk Litt. og Musik. Gennem dets Bureau
(Forretningsfører: Victor Lemkow) sælges Medlemmernes Arbejder til de skandinaviske Scener med Undtagelse af Det kgl. Teater i Kbhvn, samt ydes Bistand ved Afsætning ogsaa til Teatre uden for Skandinavien.
Efter Albert Gnudtzman og Hjalmar Bergström er Emma Gad Formand.
S. Ms.

Salmonsens 26 binds Konversations Leksikon Salmonsens Konversations Leksikon
2. udgave
Bind 5
1916
Digitaliseret på runeberg.org

Salmonsens Konversations Leksikon
2. udgave
26 bind. 1915-1930.
Wikipedia