Salmonsen bd. 9 1920


Salmonsens Konversations Leksikon.

En videnskabsmand sagde engang, at Salmonsens Konversationsleksikon gjorde de fleste andre bøger overflødige. Det hævdede forlaget i hvert fald i sit salgsmateriale i 1893. Og encyklopædierne solgte hurtigere, end de kunne skrives. Viden blev mere folkelig, da det nu var økonomisk muligt – og lidt trendy – at pynte stuen med et opslagsværk i 20-30 bind.

Salmonsens 26 binds Konversations Leksikon Salmonsens Konversations Leksikon
2. udgave
Bind 9
1920
Digitaliseret på runeberg.org

Salmonsens Konversations Leksikon
2. udgave
26 bind. 1915-1930.
Wikipedia

Gad, Emma
f. Halkier, dansk Forfatterinde, f. i Kbhvn 21. Jan. 1852.
Tilhørende en Familie af det velhavende og oplyste Bourgeoisi, fra 1872 gift med en Søofficer, har hun levet med i de højere Hovedstadscirkler; med sin kvikke Iagttagelsessans og sit satiriske Lune tog hun sine Omgivelser paa Kornet, og fra 1886 har hun i en Række behændig formede Lystspil sat dem op paa Bræderne. Fru G.’s Kunst fandt straks sit Publikum; Tonen i disse Grosserersaloner var saa sikkert truffet. Luften saa ægte kbhvnsk. Forhold og Fysiognomier saa moderne og aktuelle; Familiernes Selskabsfacade og »Inden Døre«-Misérer. Bazarvelgørenhed og Pressedemoralisation, Modelatterligheder og sociale Skavanker sattes i kritisk Belysning af En, der ganske tydelig kendte sine Pappenheimere. Satiren gaar ikke særlig dybt, men er paa een Gang skarp og godmodig, og den rummer i sig bande en meget borgerlig Retsindighed og en verdslig fordomsfri Humanitet. Og om en meget spinkel Handling er der grupperet en Række let og raskt tegnede Figurer og en Del pudsige Situationer.
Undertiden bliver ogsaa Tonen alvorlig nok hos Fru G., og Tendensen tager dybere Sigte. Bl. hendes talrige Stykker kan nævnes »Et Stridspunkt« (1888), »Fælles Sag« (1889), »Et Sølvbryllup« (1890) — Fru G.’s største Teatersucces —, »I veldædigt Øjemed« (1891), »Tro som Guld« (1893), »Et Forspil« (1894), »Rørt Vande« (1895), »Aabent Visir« (1898), »Gadens Børn (1903), »Den mystiske Arv« (1906), »Guldfuglen« (1908), »Fruens Politik« (1909) (i Samarbejde med Sønnen U. G.); de er alle blevne opførte paa kbhvn’ske Scener. Paa mange Maader har Fru G. i øvrigt med sine levende sociale Interesser taget Del saavel i den offentlige Diskussion som i Samfundsarbejde — har (sammen med S. Holten) redigeret Samlingsværket »Vort Hjem« (1903), med praktisk Initiativ virket for forsk. Sider af Kvindesagen og øvet en stor journalistisk Virksomhed.
V. V.