Af Dagens Krønike 1890

af dagens krønike

Af Dagens Krønike
Maj-Juni 1890


blank
Fru Emma Gad

Danske Forfattere

Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket Et Aftenbesøg antaget paa det kgl. Teater. Det opførtes 15de April 86. Derefter fulgte 2 Akts Skuespillet Et Stridspunkt, opført paa det kgl. Teater 9de Febr. 88, samt nu i den forløbne Sæson 3 Akts Lystspillet Fælles Sag, opført paa Dagmarteatret 20de Oktbr. 89.