Rikke Agnete Olsen 1977

 

Arv og Eje 1977 (Årbog)
Bordskik og Borddækning.

Med den besluttede titel for Dansk Kulturhistoriske Museumsforenings årbog for 1977, var det ikke til at komme uden om Emma Gad.
Først møder vi Klunketidens regler for borddækning, som Emma Gad allerede afstikkede retningslinier for i 1903 i Vort Hjems afsnit for hvad og hvordan ved middagsbordet.

Redaktion: Rikke Agnete Olsen
Titel: Bordskik og Borddækning
Udgiver: Dansk Kulturhistoriske Museumsforening
162 sider, illustreret
År: 1977
ISSN 0105-0192
blank
Find bogen her

“Generelt kan Emma Gad fastslaa, at ‘der er ikke mange forhold, hvor ydre velopdragenhed så hurtigt gør sig gældende som ved spisningen. Velklædte mennesker, hvis ydre synes at gøre krav på en vis social stilling, kunne vise de mest umiskendelige tegn på mangelfuld selskabelig dannelse i samme øjeblik de tage plads ved et spisebord’.
Velopdragenheden kunne også vise sig i forholdet til tobakken. Mens snustobak tidligere havde været delvis estimeret til brug for begge køn, blev rygning af tobak en sag for mandfolk, som måtte undergive sig etikettens bestemmelser for brug af tobak i nærheden af bordets glæder.”

blank
Sofie Holten: Eftermiddagsthe hos Emma Gad (1896)

De to redaktører på det store værk: Vort Hjem, Emma Gad og Sofie Holten, nyder her en kop eftermiddagsthe i Sofie Holtens maleri, hvor de nok mange gange har siddet med nogle af de mange forfattere der var impliceret i den store udgivelse, og diskuteret indhold og detaljer.

Vort Hjem blev som bekendt (eller måske netop som ubekendt!) ikke det store ‘must’ for alle – den store bryllupsgave.
I stedet rendte Takt og Tone med værdigheden til at blive synonym med Emma Gad – eller omvendt.
Derfor er der også mange citater og referencer i resten af årbogen der er hentet derfra.