Klaus Kjølsen 2010

Klaus Kjølsen
Det kongelige danske hof 1660-2000. En forvaltningshistorisk oversigt.


Klaus Kjølsen har medtaget en side fra Maaneds-Magasinet januar 1910, hvor Emma Gad beskriver forløbet af et hofbal fra indbydelse til forløbet af den festlige begivenhed.
Det er muligt at læse hele artiklen Fra Amalienborg – Et Hofbal her.

Forfatter: Klaus Kjølsen.
Syddansk Universitetsforlag.
ISBN 978 87 7674 302 4
300 sider.

Det Kongelige Danske Hof 1660-2000 er en administrationshistorisk oversigt over hoffets kultur, historie og opbygning. Bogen stiller skarpt på en række af de markante personer, der med deres loyalitet og dygtighed forstod, at monarkiets traditioner både skal værnes og fornyes.