John Chr. Jørgensen 2010

 

Kommer De som ven eller som interviewer.

Den almindelige antagelse er, at interviewet blev lanceret i dansk presse af Henrik Cavling i Politiken i 1905 – men det blev allerede introduceret i Danmark i1871-72.

Titel: Kommer De som ven eller interviewer?
Interviewets historie i Danmark
Forfatter: John Chr. Jørgensen
Sidetal: 256
Udgiver: Gyldendal
År: 2010
ISBN: 978-87-02-08215-9

Ved århundredeskifet var Københavns læsere fuldstændig fortrolige med interviewgenren. I den sidste halvdel af 1899-årgangen finder man mange små interviews i Københavns spalter. De er typist annonceret således: “Fru Emma Gad dekoreret” (28.10), “Johannes V. Jensen interviewet” (12.12) og “Hos Holger Drachmann” (18.12.).

Christian Krohg var genkendelig fra artikel til artikel med en stil der her kan læses som indledning til besøget hos Emma Gad:
Første Sal? Nej! Anden? – Puh – Heller ikke – Tedje? Nej! Pu-uh! Fjerde? Nej! Naada!! De kan da ikke bo paa femte Sal. Jeg gaar helt ned igen. I Stuen naturligvis. Et blankt Messigskilt med Navnet paa Eneste Familie i Kjøbenhavn, som er saa elskværdig at bo i Stuen. Jeg tørrer Sveden efter Opstigningens Anstrengelser for at fremstille mig for Kommandørinden med nogenlunde tør Pande, puster dybt og ringer.

26.12.1893 politiken