Verden og Vi 1912

Foto af tidens bladsælger. Farvelagt af Arne K. Hansen i Det gamle Aarhus i farver.

Verden og Vi
Nr. 50 1912


Ugens navne
Emma Gad fra Verden og Vi 1912

En af December Maaneds mest interessante københavnske Teaterbegivenheder er den Midnatsforestilling som paa Initiativ af Admiralinde Emma Gad arrangeres til Fordel for fire kunstneriske Foreninger. Til denne Forestilling har den energiske Dame skrevet en Treakter, der skal opføres sammen med en lille, dramatisk Situation, der ogsaa er forfattet at Fru Gad.