John Chr. Jørgensen 2013

 

De tålte mosten.

I mange antologier ser vi Emma Gad blandt en samling betydende personligheder, med fælles værdier eller fælles arbejdsindsats.
Ofte er indsatsen med det mål at rette på nogle af tilværelsens små og store disharmonier, der ofte har børn, kvinder, mindre bemidlede eller almen uretfærdighed som omdrejningspunkt.
På grund af sin omfattende palette af interesseområder og sin sociale harme over uretfærdigheder, møder vi let Emma Gad når vi betragter hendes samtid; og stadig borger hendes navn for omsorgsfuld medmenneskelig adfærd.

Titel: De tålte mosten
Red.: John Chr. Jørgensen
Udgiver: Forlaget Ajour
188 sider
År: 2013
ISBN: 8792816517
blank
Find e-bog her

‘De tålte mosten’ har bidrag fra udvalgte journalister, der i redaktørens oplæg, havde det tilfælles, at de skulle være født før 1950, som Emma Gad stikker med næsten 100 år (f. 1852).
Hun havde i årevis skrevet kronikker i Politiken, men som 63-årig fik hun sit livs første faste ansættelse på Politiken, i 1915 som redaktør af Søndagsavisens Dame-Tidende.
Mange af de råd og notitser hun skrev i Dame-Tidende, er i virkeligheden den grund ‘Takt og Tone’ er bygget op over. En opfordring om at samle alle de nyttige råd og anvisninger om god forstandig adfærd, resulterede i bogen ‘Takt og Tone’ (1918).

Ud over en kort præsentation af de 39 kvindelige journalister, er der til hver tilknyttet en original tekst, og til Emma Gad er valgt kronikken ‘Husmødrene‘ fra Politiken den 27. oktober 1916.

En bog der ikke behøver at gå på kompromis, fordi der simpelthen er fyldt med kvalitet indenfor standen. I de 100 år der er gået siden Emma Gads ansættelse, er kvindelige journalister ikke mere kun til ‘Dametidender’, men dækker fagligt hele vejen rund.

En fortsættelse med journalister født efter 1950 vil der blive taget vel imod. Journalister med tekster der ikke er udvalgt efter deres køn.
Skal kvinder bedømmes på deres køn, er det nok en velsignelse med Side 9 piger og vor tids Dametidender. Ellers går vi efter indholdet.
Tonny Hald


De 39 leverandører af god journalistik.
De 39 leverandører af god journalistik.