Minna Kragelund 2001

 

Det gode håndværk
– tråden i dansk tradition.

En gennemgang af trådens håndværk i Danmark.
Her er historien om dansk vævekunst og beskrivelse af dygtige vævere og lærere der har behersket denne kunst.
Bogen fortæller om de nødvendige forhold til den møbelkunst der har opnået succes i Danmark (verden), er kvalitetsstoffer til at arbejde med.

Emma Gad var fortaler for en forædling af den hjemmeproduktion der ellers altid havde fundet sted. Der blev arbejdet hele vejen rund. Undervisning, udarbejdelse af mønstre og salgsmuligheder.

Titel: Det gode håndværk – tråden i dansk tradition
Forfatter: Minna Kragelund
Udgiver: Hovedland
203 sider, illustreret i farver
År: 2001
ISBN: 87 7739 509 9

Emma Gad var meget aktiv med i alle arbejdsopgaverne og det må siges at være blevet kronet med held, da dronningen meldte sig på banen.

“Bestræbelser på at få samlet kunstneriske forlæg fortsatte med ufortrøden styrke, og i 1902 kunne foreningen tælle 325 modeltegninger. Men der skulle flere til, og et tættere samarbejde blev indledt med Dansk Folkemuseum. Modelsamlingen skulle således indeholde såvel nye som gamle inspirationskilder.
Efterhånden fik foreningen opbygget en ret anseelig samling af gamle danske håndarbejder foruden bl.a. svenske. Emma Gad var stærkt inspireret især af søsterorganisationen i Sverige, og hun fik eller købte en række modeller, som organisationen Haandarbetets Vänner i Stockholm havde udarbejdet.

Samarbejdet med kunstnere fortsatte med bidragydere som Lorentz Frølich, Arnold Krog, Harald Slott-Møller, Hans Tegner, Marie Henriques og Jenny Meyer. Også Peter Urban Gad leverede tegninger til håndarbejder, ligesom han i foreningens første år gjorde et stort arbejde på dens tegnestue. Her blev kunstnernes tegninger bearbejdet til mønstre især til broderi; der kunne være tale om forstørrelse, formindskelse, overføring, mønsterprikning og andre foranstaltninger.
Det lå i hele foreningens målsætning, at der var tale om finere håndarbejder. Efterhånden lykkes det at få oparbejdet en anseelig modelsamling, og foreningens aktiviteter får stadig positiv omtale i kunsthåndværkernes tidsskrifter Skønvirke og Nyt Tidsskrift for Kunstindustri. Især bliver årsudstillingerne helt regelmæssigt omtalt.

blank
Illustration fra bogen.

Foreningens tredje store opgave – den filantropiske – blev som nævnt stærkere understreget efter Koloniudstillingen med kongeparrets efterfølgende store interesse. Der blev satset meget på skolens undervisning, og der blev i mange år ved med at komme ansøgninger om fripladser på sommerkurserne, hvorfor foreningens fortsatte denne aktivitet.”

“1900 tog Emma Gad initiativ til dannelse af Dansk Kunstflidsforening, og hun blev dens første formand. Foreningens formål var at udbrede skønhedssans ved forædling af hus- og hjemmeflid samt at værne om traditionerne i den nationale håndgerning. Foreningen gav fri undervisning i nationale håndarbejder, bl.a. vævning og hedebobroderi, og den etablerede et udsalg, hvor medlemmer og andre mod gebyr kunne sælge egne håndarbejder. På foreningens tegnestue blev udarbejdet håndarbejdsmønstre efter tegning af nogle af tidens fremmeste kunstnere. Fra 1905 var dronningen protektrice for foreningen. Tre år efter starten havde foreningen 1100 medlemmer.”

Således giver bogen sit eget resume, men hele teksten der giver Emma Gads baggrund til mange af hendes gøremål, fylder tyve informative sider, der omtaler aspekter af det meste der kan skrives E.G. på.

Cirklerne omkring Emma Gad: Dansk Kunstflidsforening – Arbejde og fornøjelse – Tidens takt og tone
Fortjenstmedaljen i guld – Bondestue og ergoterapi – Broderier som eksportvare.

En fornøjelse at gennemgå Emma Gad, og er der interesse for velskrevet kulturhistorie om tråd og væv er der meget ekstra læsestof.
T.H.