Tekster om Emma Gad

Skrevet omkring Emma Gad
Dengang og nu


En ting er, hvorledes eftertiden bedømmer en person – det bliver der skrevet mange bøger om – med forfatternes/historikernes filter før udvælgelsen.
Noget andet er hvorledes samtiden møder nye ideer og kontroversielle meninger, ikke mindst i den brydningstid der absolut var indledt inden indgangen til det tyvende århundrede.
I løbet af klunketiden var der mange ændringer for at lade de nye demokratiske ideer få indpas i samfundets politisk og arbejdsmæssige forhold.
For kvinderne var det første træk, at overbevise kvinderne selv om, at erkende det urimelige i den kønslige forskelsbehandling indenfor alle styrende samfundsorganer, og fremkomme med krav.

Emma Gad fremkom med sine betragtninger om samfundets tilstand i sine skuespil og de mange tekster der fulgte i aviser, tidsskriftartikler og bogform – altid med holdninger.

Hvordan så samtiden på Emma Gad? Det kan læses under disse afsnit.
Betragtninger fra pressen af skuespil, udstillinger og foreningsarbejde findes under egne kategorier.