Tekster om Emma Gad

Skrevet omkring Emma Gad
Dengang og nu


En ting er, hvorledes eftertiden bedømmer en person – det bliver der skrevet mange bøger om – med forfatternes/historikernes filter før udvælgelsen.
Noget andet er hvorledes samtiden møder nye ideer og kontroversielle meninger, ikke mindst i den brydningstid der absolut var indledt inden indgangen til det tyvende århundrede.
I løbet af klunketiden var der mange ændringer for at lade de nye demokratiske ideer få indpas i samfundets politisk og arbejdsmæssige forhold.
For kvinderne var det første træk, at overbevise kvinderne selv om, at erkende det urimelige i den kønslige forskelsbehandling indenfor alle styrende samfundsorganer, og fremkomme med krav.

Emma Gad fremkom med sine betragtninger om samfundets tilstand i sine skuespil og de mange tekster der fulgte i aviser, tidsskriftartikler og bogform – altid med holdninger.

Hvordan så samtiden på Emma Gad? Det kan læses under disse afsnit.
Betragtninger fra pressen af skuespil, udstillinger og foreningsarbejde findes under egne kategorier.

Og så ser vi naturligvis på den stadige strøm af bøger, der mere eller mindre har beskæftiget sig med Emma Gad de sidste 100 år.

1. De første usorterede beretninger fra hverdagen, der mest handlede om Emma Gad dramatiske værker, lidt udstillinger og foreninger.

2. Fulgt op af erindringer fra de personer der arbejdede med Emma Gad og havde et personligt kendskab til admiralinden.

3. Herefter helt frem til i dag, hvor historikere læser Takt og Tone eller læser lidt i arkiverne og kommer med en mere eller mindre kendt fremstilling af det der hændte bag overskrifterne.

Her kan begyndes med den seneste udgivelse…