Hedebosyning

hedebosyning

 

Hagerups illustrerede Konversations Leksikon.

Hagerups illustrerede Konversations Leksikon
1. udgave
Bind 5
1910

 


SlagelsePosten, 31. august 1910.

Hagerups illustrerede Konversations-Leksikon.
5te Bind af dette store og fortræffeligt udarbejdede Værk er afsluttet for nogen Tid siden. Bindet omfatter Bogstaverne G.-J.
Leksikon’et er redigeret af Hr. E. Rørdam med Bistand af talrige Fag- og Videnskabsmænd. Ialt har Værket 130 faste Medarbejdere.

Overalt, hvor der har været Grund dertil, er Artiklerne skrevet af særlige Sagkyndige (bl. a. har Fru Emma Gad skrevet en Artikel om Hedebosyning). Det foreliggende Bind indeholder bl. a. en indgaaende Biografi af Grundtvig (skrevet af Højskoleforstander Rosendahl), ligesom Forholdene i det ganmle Hellas skildres i en lang, oplysende Artikkel. I Bogen findes flere udmærket udførte Illustrationer, som danner et værdifuldt Supplement til Teksten.
Foruden at være Leksikon i almindelig Forstand indeholder Bogen tillige en dansk-tysk-engelsk-fransk Ordbog.

Hagerups illustrerede Konversationsleksikon er saaledes en Haandbog, der vil være til stor Nytte for enhver. Det vil være vanskeligt at finde et moderne Leksikon, der samtidig byder paa et saa righoldigt Stof og saa grundig Behandling deraf i saa knap Form, som Hagerups Leksikon gør det.


blank


Det har ikke været muligt at finde den originale tekst fra Hagerup, men må forventes at være sammenlignelig med teksten i Salmonsen.