Medarbejderhilsener

medarbejder


Under overskriften ‘medarbejderhilsener’ i Illustreret tidendes jubilæumsnummer den 26. september 1909, var der blandt andre følgende hilsen fra Emma Gad:

JEG ERINDRER, at jeg som Barn sad i de lange Vinteraftener og nærede min Fantasi og min Længsel mod Livet ved at blade i Aargange af „Illustreret Tidende”.

Tegning fra Kvindernes Udstillings Festskrift 1895.
Tegning fra Kvindernes Udstillings Festskrift 1895.

De store sorte Bind med forgyldte Bogstaver, som alle kender, var Venner, der bragte mig mangen Glæde og mangen Lære om Verdens Gang ude og hjemme.
Jeg sad og læste i dem ved et Tællelys. Saa gammel og hæderværdig er „Illustreret Tidende”. Jeg Ønsker den, at de kommende Slægters Unge, ja baade de Unge og de Gamle, maa vedblive at glæde sig over dens Afspejling af de vekslende Tider, og at de, ligesom jeg gjorde det ved en Tællepraas, maa suge Morskab og Belæring af dens Billedrigdom set i Fremtidens klare Lys.
Emma Gad.