Pernille Helena Larsen 2000

 

Glimt af Kvindeliv i
Danmark gennem 1000 år.

Adelsfruer og dronninger er nok de eneste der kan findes kilder til, når vi ser helt tilbage til middelalderen. Disse er dog også fremtrædende helt frem til bogens kvinder af i dag.
Men der imellem møder vi en rengøringskone, en tjenestepige, en skrædder, en læge samt naturligvis en mængde kunstnere og forfattere hvoraf siden med Emma Gad følger her.

Titel: Glimt af Kvindeliv i Danmark gennem 1000 år.
Forfatter: Pernille Helena Larsen
[Sidetal: 216
Udgiver: Askholms Forlag
År: 2000]

blank
Find bogen her

Emma Gad – journalist og forfatter
Født 1852. Død 1921. Gift med admiral Nicolaus Urban Gad.

Stærk vilje og markante holdninger.
Emma Gad var en særdeles vital kvinde. Det fremgår af hendes dramatiske værker, der stort set er glemt, hvorimod håndbogen “Takt og Tone” fra 1918 genoptrykkes gang på gang. I “Takt og Tone” giver Emma Fad råd om dagligdagens etiketteproblemer, lige fra høflig adfærd i sporvogne til god skik i relation til kælenavne:
“Giv ikke Deres Børn Kælenavne. Det er saa godt som umuligt senere at frigøre sig for dem og det er med stor Ubehagelighed Livet igennem at gaa rundt og hedde Bips, Misse, Tulle, Tut eller hvad man nu har hittet på, når hele ens Ydre og Væsen er en fuldkommen Kontrast dertil.”

De færreste er klar over, at Emma Gad faktisk allerede i 1886 annonymt havde oversat og bearbejdet en bog om, hvordan man gebærder sig. Den hed: Man skal aldrig. Heri kan man – som titlen angiver – læse, hvad man ansolut bør undlade at gøre i en række situationer.

Man kan derfor forestille sig, at det ikke var let at være svigerdatter til Emma Gad. Pudsigt nok blev det stumfilmsstjernen Asta Nielsen, som påtog sig den livsrolle. Hun ægtede nemlig Emma Gads søn, Peter Urban Gad.

Emma Gad var i øvrigt en ligefrem kvinde, som ved siden af skriveriet også fandt tid til at være: Dramatiker, foreningskvinde, Danmarks første [kvindelige] journalist, forfatter og radikal kvindesagsforkæmper. Desuden havde hun flair for at organisere. For eksempel var Emma primus motor bag den første danske kvindeudstilling i 1895. Her så man,hvad kvinder kunne præstere inden for undervisning, litteratur, kunst og musik. Udstillingen blev en stor succes og gav faktisk et pænt afkast. Dette overskud blev skænket til opførelse af et kvindehus i København; en sag som Emma Gad agiterede stærkt for i dagbladene.
Der gik dog en hel del år, inden kvindehuset blev en realitet. Først i 1936 kunne man opføre det, og desværre kun i en meget mere skrabet udgave end oprindelig planlagt.

Helbredsmæssigt var Emma meget svækket de sidste år af sit liv. Hun led af nervegigt, og den lidelse endte med at tage livet af hende.
Emma Gad var 69 år gammel, da hun gik bort.