Skrevet om Emma Gad

Kraks Blaa Bog 1910

Krak’s Blaa Bog 1910 Emma Gad var med blandt de 3000 levende kendisser i Danmark der i 1910 fyldte den første udgave af KRAK’s BLAA BOG. Hun var at finde de følgende 10 år frem, indtil 1920. Kraks Blå bog er siden 2008 blevet udgivet af Gads forlag. Gads Forlag […]

Skrevet om Emma Gad

Emerentze Munchs 1907

  Fru Emerentze Munchs Optegnelser Emma Gad blev navngivet efter Emerentze (Munch, født Barclay), der var hendes mormor. Hun blev dog døbt Emmerenze, hvilket ses fremgå af Hovedministerialbogen fra 1852. Bevidst med mm og uden t? Snarere en fejl eller uopmærksomhed fra forældre/præst. Begge stavemåder lyder forvekslende ens. Imidlertid er […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Sven Lange 1906

Sven Lange kronik Lige som Emma Gad, skrev Svend Lange en lang række kronikker i Politiken. Her er en samling og vi dykker ned i en, der er om Emma Gad. Den blev bragt i Politiken 16. september 1906. Titel: Meninger om Litteratur Forfatter: Sven Lange Udgiver: Gyldendal – Nordisk […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Kvindernes Blad 1905

  Kvindernes Blad. Følgeblad til Nationaltidende, Dagbladet og Dagens Nyheder. EMMA GAD Kun faa blandt vore forfatterinder har opnaaet en saadan Popularitet som Navnet Emma Gad. Hun er kendt af alle og afholdt af alle. I sin egen snevrere Kreds, Bourgeoisiet, rager hun frem ved sin Afstamning, fra en gammel […]

den danske skueplads
Skrevet om Emma Gad

Den Danske Skueplads 1896

Den danske skueplads Titel: Den danske skueplads; Illustreret Theaterhistorie Bind 3 omhandlende 1849-1894 Forfatter: Peter Hansen Published 1-3: 1889-1896 Topics: Kongelige TeaterDigitaliseret på archive.org Med den elskværdige lille Situation „Et Aftenbesøg”, spillet første Gang den 15. April 1886, prøvede Fru Emma Gad (f. 1852) sine Kræfter som dramatisk Forfatterinde, og […]

af dagens krønike
Skrevet om Emma Gad

Af Dagens Krønike 1890

Af Dagens Krønike Maj-Juni 1890 Danske Forfattere Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket Et […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Litteraturhistorie Biografier

Diverse Dansk Litteratur Historie Dansk biografisk Leksikon – Bricka: Udgave 1 (1891) – 2 (1935) – 3 (1980) 1896 Danske Forfatterinder – Anton Andersen. 1902 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Ernst Bojesen. 1907 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Vilhelm Østergaard. 1920 (1920-26) Dansk Biografisk Haandleksikon, bind 3. – Svend Dahl og P. […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Bricka

Dansk biografisk Leksikon – Bricka 1. udgave, 19 bd. (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka 2. udgave, 27 bd. (1932-1944) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl. 3. udgave, 16 bd. (1979-1984) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Svend Cedergreen Bech. Andre Litteratur/Biografi Historier: 1896, 1902, 1907, […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Emma Gad dengang og stadig

Bøger og artikler om/med Emma Gad Først og fremmest er det interessant her at læse hvad der blev skrevet om Emma Gad af samtiden, især før 1918 hvor “Takt og Tone” overtog hele scenen. Her kan vi læse hele den glemte historie! Da der med jævne mellemrum stadig fremkommer nye […]