Skrevet om Emma Gad

Storm-P: Takt og Tone 1919

Robert Storm Petersen: Takt og Tone V. Pios Boghandel – Povl Branner – København 1919 Takt og tone må siges at være kommet på dagsordenen efter Emma Gads anvisninger i 1918, og man kan ikke blive overrasket over en humoristisk parodi fra Robert Storm Petersen allerede i det følgende år. […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1918

Verden og Vi 5. april 1918 Fru Emma Gad indtager en Særstilling mellem de moderne danske Forfatterinder. Hun er den personificerede bon-sens, hendes litterære Virksomhed har et ligefrem rationalistisk Anstrøg, der minder om hin forlængst forsvundne Litteraturperiode, da man i Kunsten søgte at forene det gavnlige og det fornøjelige. Fru […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1917

Verden og Vi 30. november 1917 Artikkelserie: Det springende punkt I saa at sige ethvert betydelig Menneskes Liv har der været et øjeblik, hvor Vedkommende definitivt gjorde op med sig selv og vovede Springet — ud i det, der førte Berømmelsen med sig og som havde den fulde Interesse. XI. […]

Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 5 1916

Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave Bind 5 1916 Digitaliseret på runeberg.org Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave 26 bind. 1915-1930. Wikipedia Danske Dramatikeres Forbund, stiftet 9. Marts 1906, varetager danske Dramatikeres faglige og økonomiske Interesser og virker for de gunstigst mulige Udviklingskaar for dansk dramatisk Litt. og Musik. Gennem dets Bureau […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1912

Verden og Vi Nr. 50 1912 Ugens navne En af December Maaneds mest interessante københavnske Teaterbegivenheder er den Midnatsforestilling som paa Initiativ af Admiralinde Emma Gad arrangeres til Fordel for fire kunstneriske Foreninger. Til denne Forestilling har den energiske Dame skrevet en Treakter, der skal opføres sammen med en lille, […]

Skrevet om Emma Gad

Kraks Blaa Bog 1910

Krak’s Blaa Bog 1910 Emma Gad var med ovenstående tekst, en af 3000 levende kendisser i Danmark i 1910, som var med i den aller første udgave af KRAK’s BLAA BOG, og hun var at finde 10 år frem, indtil 1920. Kraks Blå bog er siden 2008 blevet udgivet af […]

Skrevet om Emma Gad

Sven Lange 1906

Sven Lange kronik Politiken 16. september 1906 Titel: Meninger om Litteratur Forfatter: Sven Lange Udgiver: Gyldendal – Nordisk År: 1929 250 Sider. Af disse samlede Meninger, er denne kronik fra Politiklen 1906 inkluderet. Emma Gad Mon der i nogen By i Evropa skulde findes et Bourgeoisi, der er saa smidig […]

Skrevet om Emma Gad

Kvindernes Blad 1905

Kvindernes Blad (+ Dagens Nyheder, 1. februar 1905). EMMA GAD Kun faa blandt vore forfatterinder har opnaaet en saadan Popularitet som Navnet Emma Gad. Hun er kendt af alle og afholdt af alle. I sin egen snevrere Kreds, Bourgeoisiet, rager hun frem ved sin Afstamning, fra en gammel og fornem […]

Skrevet om Emma Gad

Den Danske Skueplads 1896

Titel: Den danske skueplads; illustreret theaterhistorie Bind 3 omhandlende 1849-1894 Forfatter: Peter Hansen Published 1-3: 1889-1896 Topics: Kongelige Teater Digitaliseret på archive.org Med den elskværdige lille Situation „Et Aftenbesøg”, spillet første Gang den 15. April 1886, prøvede Fru Emma Gad (f. 1852) sine Kræfter som dramatisk Forfatterinde, og den gode […]

Skrevet om Emma Gad

Af Dagens Krønike 1890

Af Dagens Krønike Maj-Juni 1890 Danske Forfattere — Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket […]

Skrevet om Emma Gad

Litteraturhistorie Biografier

Diverse Dansk Litteratur Historie Dansk biografisk Leksikon – Bricka. Udgave 1 (1891), 2 (1935), 3 (1980) 1896, Danske Forfatterinder – Anton Andersen. 1902, Illustreret dansk Litteraturhistorie – Ernst Bojesen. 1907, Illustreret dansk Litteraturhistorie – Vilhelm Østergaard. 1920, (1920-26) Dansk Biografisk Haandleksikon, bind 3. – Svend Dahl og P. Engelstoft. 1925, […]