Skrevet om Emma Gad

Dansk Forfatterforening 1919

Dansk Forfatterforening 1894-1919 Titel: Dansk Forfatterforening 1894-1919 Forfatter: (A. Schumacher, L. Bobé og Kay Larsen) Udgiver: Gyldendalske Boghandel År: 1919 110, 354 sider, illustreret. “Dette Festskrift, der udsendes paa 25 Aars Dagen – 19. Maj – for Dansk Forfatterforenings Tilbliven, indeholder dels en Oversigt over Foreningens Historie, dels en Fortegnelse […]

Skrevet om Emma Gad

Storm-P: Takt og Tone 1919

Robert Storm Petersen: Takt og Tone V. Pios Boghandel – Povl Branner – København 1919 Takt og tone må siges at være kommet på dagsordenen efter Emma Gads anvisninger i 1918, og man kan ikke blive overrasket over en humoristisk parodi fra Robert Storm Petersen allerede i det følgende år. […]

Skrevet om Emma Gad

Svend Leopold 1918

Svend Leopold Tres Talenter Titel: Tres Talenter Forfatter: Svend Leopold Udgiver: Gyldendalske Boghandel År: 1918 206 sider. Korte karakteristikker af 60 forfattere og kunstnere. * Svend Leopolds katakteristik af Emma Gad, blev også bragt som artikel i Verden og Vi.

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1918

Verden og Vi 5. april 1918 Fru Emma Gad indtager en Særstilling mellem de moderne danske Forfatterinder. Hun er den personificerede bon-sens, hendes litterære Virksomhed har et ligefrem rationalistisk Anstrøg, der minder om hin forlængst forsvundne Litteraturperiode, da man i Kunsten søgte at forene det gavnlige og det fornøjelige. Fru […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1917

Verden og Vi 30. november 1917 Artikkelserie: Det springende punkt I saa at sige ethvert betydelig Menneskes Liv har der været et øjeblik, hvor Vedkommende definitivt gjorde op med sig selv og vovede Springet — ud i det, der førte Berømmelsen med sig og som havde den fulde Interesse. XI. […]

Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 5 1916

Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave Bind 5 1916 Digitaliseret på runeberg.org Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave 26 bind. 1915-1930. Wikipedia Danske Dramatikeres Forbund, stiftet 9. Marts 1906, varetager danske Dramatikeres faglige og økonomiske Interesser og virker for de gunstigst mulige Udviklingskaar for dansk dramatisk Litt. og Musik. Gennem dets Bureau […]

Skrevet om Emma Gad

Hver 8. Dag 1914

Hver 8. Dag 7. Juni 1914. LIGESOM man overalt maa lægge Mærke til Admiralinde Gads høje, elegante Skikkelse, saaledes har Fruen ogsaa en Særstilling mellem danske Forfatterinder. Siden Fru Heiberg skrev sine Vaudeviller og Frøken Clara Andersen sine Lystspil, havde, saavidt vi mindes, ingen dansk Dame skrevet for Scenen før […]

Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1912

Verden og Vi Nr. 50 1912 Ugens navne En af December Maaneds mest interessante københavnske Teaterbegivenheder er den Midnatsforestilling som paa Initiativ af Admiralinde Emma Gad arrangeres til Fordel for fire kunstneriske Foreninger. Til denne Forestilling har den energiske Dame skrevet en Treakter, der skal opføres sammen med en lille, […]

Skrevet om Emma Gad

Kraks Blaa Bog 1910

Krak’s Blaa Bog 1910 Emma Gad var med ovenstående tekst, en af 3000 levende kendisser i Danmark i 1910, som var med i den aller første udgave af KRAK’s BLAA BOG, og hun var at finde 10 år frem, indtil 1920. Kraks Blå bog er siden 2008 blevet udgivet af […]

Skrevet om Emma Gad

Fru Emerentze Munchs Optegnelser 1907

Emerentze Munch Fru Emerentze Munchs Optegnelser 1907 Titel: Fru Emerentze Munchs Optegnelser Forfatter: Emerentze Munch Bogudstyret: Th. Holmboe Tryk: Central-trykkeriet, Kristiania År: 1907 79 sider, 2 illustrationer * Emma Gad blev navngivet efter Emerentze (Munch, født Barclay), der var hendes mormor. Hun blev dog døbt Emmerentze, hvilket ses fremgå af […]

Skrevet om Emma Gad

Sven Lange 1906

Sven Lange kronik Politiken 16. september 1906 Titel: Meninger om Litteratur Forfatter: Sven Lange Udgiver: Gyldendal – Nordisk År: 1929 250 Sider. Af disse samlede Meninger, er denne kronik fra Politiklen 1906 inkluderet. Emma Gad Mon der i nogen By i Evropa skulde findes et Bourgeoisi, der er saa smidig […]

Skrevet om Emma Gad

Kvindernes Blad 1905

Kvindernes Blad (+ Dagens Nyheder, 1. februar 1905). EMMA GAD Kun faa blandt vore forfatterinder har opnaaet en saadan Popularitet som Navnet Emma Gad. Hun er kendt af alle og afholdt af alle. I sin egen snevrere Kreds, Bourgeoisiet, rager hun frem ved sin Afstamning, fra en gammel og fornem […]