Skrevet om Emma Gad

Frederik Hegel 1946

Erindringer. Her er igen en person der selv oplevede Emma Gad og Admiralen. Frederik Hegel var 3. generation i en forlagsbranche som han overtog styringen af 1912. En del af de personer der befolker erindringerne, er også familien Gads omgangskreds. Titel: Erindringer Forfatter: Frederik Hegel Udgiver: Gyldendal – Nordisk Forlag […]

Skrevet om Emma Gad

Valdemar Koppel 1946

Af Politikens historie. Hvad kan en Foredragssal ikke bruges — vi havde nær sagt misbruges — til? I POLITIKENS Sal har der været afholdt Skakopvisninger — baade Blindspil og Simultanspil ved saa berømte Mestre som LASKER og NIMZOWITSJ —; der har fundet Bridgeturneringer Sted, Sprogundervisning og Frugtudstillinger; en forhenværende Chef […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Asta Nielsen 1945

Den tiende Muse. Asta Nielsen blev stumfilmens absolutte førstedame i en karriere der begyndte med filmen ‘Afgrunden’ i 1910. Den store succes var begyndelsen til et mangeårigt samarbejde med Urban Gad, Emma Gads yngste søn, som instruktør og manuskriptforfatter, og Asta Nielsen som stjernen i deres mange stumfilm. Dette store […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Andreas Vinding 1942

Sorgløse Tider. I denne erindringsbog fra Emma Gads journalistkollega fra Politiken, er der også beretninger der omhandler Emma Gad som journalist, kollega og vært ved selskabslivet i Dronningens Tværgade 40. Ud over de store selskaber, afholdt Emma Gad også mange eftermiddagsselskaber, hvor hun samlede kunstnere, skuespillere, forfattere og andre kendisser. […]

klunketid-top
Skrevet om Emma Gad

Otto Rung 1942

Fra min klunketid:en hjemlig kavalkade. Til en forståelse af personen Emma Gad, og den tid hun levede i, mangler vi hendes erindringer der aldrig blev skrevet. I stedet er der heldigvis små tidsklip, eller notitser, i andres fortællinger. Her er Otto Rungs beskrivelse af klunketiden som han så den, og […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Julius Clausen 1935

Danmark i Fest og Glæde. En ganske særlig Stilling indtog et udpræget og førende københavnsk Bourgeoisi-Hjem. Det var grundet af Forfatterinden EMMA GAD og hendes Mand, den Gang Kongens Jagtkaptajn, senere Admiral. Næppe noget Hjem facetterede som dette begge Sider af Datidens gode Selskab; dette i bedste Forstand aandeligt levende […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Elith Reumert 1931

Fra livet og teatret. Blandt gæsterne var altid Gad’s, admiralen og hans frue, Emma Gad. Et udmærket par at have til venner; han, én af de nobleste sømændsskikkelser jeg har kendt, fin i tænkemaade, ridderlig af væsen. Det var intet under, at Christian den 9de mellem sine vexlende yachtkaptejner havde […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Anna Bloch 1930

Fra en anden tid. Erindringer. Anna Bloch (f. Lindemann) var en af de unge nye skuespillere på Det kgl. Teater der blev sat på Emma Gads debutstykke: Et Aftenbesøg. Mødet om dette stykke var begyndelsen til et langt venskab, der gav Emma Gad megen omtale i Anna Blochs erindringer. Hele […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Palle Rosenkrantz 1927

Tredive aar paa det danske Parnas. Jeg havde i London knyttet Forbindelse med et literært Agentur og her i Byen stiftet Bureauet “Hamlet”. Jeg havde dagligt Arbejde paa det Kontor, hvor ogsaa de danske Dramatikeres Forbunds Forretningsfører Hr. Philip Sørensen holdt Kontor den Gang i Forbindelse med Nordisk Musikforlag i […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Robert Neiiendam 1921

Det kgl. Teaters Historie. Titel: Det kgl. Teaters Historie 1874-1922 Forfatter: Robert Neiiendam Udgiver: Jespersen og Pio År: 1921 (1. bind) – 1930 5 bd., Illustreret Find e-bog her Bind 4 1927. Fru Emma Gads Debut »Et Aftenbesøg« gjorde ogsaa Lykke. Hun havde tidligere faaet et Par Lystspil kasseret — […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 9 1920

Salmonsens Konversations Leksikon. En videnskabsmand sagde engang, at Salmonsens Konversationsleksikon gjorde de fleste andre bøger overflødige. Det hævdede forlaget i hvert fald i sit salgsmateriale i 1893. Og encyklopædierne solgte hurtigere, end de kunne skrives. Viden blev mere folkelig, da det nu var økonomisk muligt – og lidt trendy – […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Dansk Forfatterforening 1919

Dansk Forfatterforening 1894-1919 Dette Festskrift, der udsendes paa 25 Aars Dagen – 19. Maj – for Dansk Forfatterforenings Tilbliven, indeholder dels en Oversigt over Foreningens Historie, dels en Fortegnelse over dens nuværende Medlemmer. Medlemsbillederne ledsages af korte Udtalelser, der fremtræder som Svar paa et og samme Spørgsmaal, nemlig: Hvad er […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Storm-P: Takt og Tone 1919

Robert Storm Petersen: Takt og Tone Takt og tone må siges at være kommet på dagsordenen efter Emma Gads anvisninger i 1918, og man kan ikke blive overrasket over en humoristisk parodi fra Robert Storm Petersen allerede i det følgende år. En samling historier fra Storm P.’s humoristiske univers, der […]

Ti aar nær den tyske grænse
Skrevet om Emma Gad

Maurice Francis Egan 1919

Mr. EGAN, der i 10 Aar har været vor ministre plénipotentiaire [gesant, minister – i dag ambassadør red.] i Danmark, har i dette Tiaar oplevet en Række af de usædvanligste og mest fængslende Begivenheder ved Hoffet i København, Europas “Hviskegalleri”, der ligger nærmere ved Potsdam end New York ligger ved […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Svend Leopold 1918

Svend Leopold Tres Talenter Korte karakteristikker af 60 forfattere og kunstnere. Svend Leopolds katakteristik af Emma Gad, blev også bragt som artikel i Verden og Vi. Titel: Tres Talenter Forfatter: Svend Leopold Udgiver: Gyldendalske Boghandel År: 1918 206 sider Find bogen her

blank
Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1918

Verden og Vi 5. april 1918 Fru Emma Gad indtager en Særstilling mellem de moderne danske Forfatterinder. Hun er den personificerede bon-sens, hendes litterære Virksomhed har et ligefrem rationalistisk Anstrøg, der minder om hin forlængst forsvundne Litteraturperiode, da man i Kunsten søgte at forene det gavnlige og det fornøjelige. Fru […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1917

Verden og Vi 30. november 1917 Artikkelserie: Det springende punkt I saa at sige ethvert betydelig Menneskes Liv har der været et øjeblik, hvor Vedkommende definitivt gjorde op med sig selv og vovede Springet — ud i det, der førte Berømmelsen med sig og som havde den fulde Interesse. XI. […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Salmonsen bd. 5 1916

Salmonsens Konversations Leksikon Danske Dramatikeres Forbund, stiftet 9. Marts 1906, varetager danske Dramatikeres faglige og økonomiske Interesser og virker for de gunstigst mulige Udviklingskaar for dansk dramatisk Litt. og Musik. Gennem dets Bureau (Forretningsfører: Victor Lemkow) sælges Medlemmernes Arbejder til de skandinaviske Scener med Undtagelse af Det kgl. Teater i […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Hver 8. Dag 1914

Hver 8. Dag 7. Juni 1914. LIGESOM man overalt maa lægge Mærke til Admiralinde Gads høje, elegante Skikkelse, saaledes har Fruen ogsaa en Særstilling mellem danske Forfatterinder. Siden Fru Heiberg skrev sine Vaudeviller og Frøken Clara Andersen sine Lystspil, havde, saavidt vi mindes, ingen dansk Dame skrevet for Scenen før […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Verden og Vi 1912

Verden og Vi Nr. 50 1912 Ugens navne En af December Maaneds mest interessante københavnske Teaterbegivenheder er den Midnatsforestilling som paa Initiativ af Admiralinde Emma Gad arrangeres til Fordel for fire kunstneriske Foreninger. Til denne Forestilling har den energiske Dame skrevet en Treakter, der skal opføres sammen med en lille, […]