Skrevet om Emma Gad

Peter Urban Gad 1949

Peter Urban Gad Klunketiden paa en anden Maade Titel: Klunketiden paa en anden Maade Forfatter: Peter Urban Gad Udgiver: H. Hagerup, København År: 1949 44 sider, 2 foto. Et privattryk i 150 nummererede eksemplarer fra Det Berlingske Bogtrykkeri, udsendtes ved juletid 1948 af Esther Gad til hendes og Peter Urban […]

Skrevet om Emma Gad

Louis Bobé 1947

Louis Bobé Livsdagen Lang Titel: Livsdagen Lang Forfatter: Louis Bobé Udgiver: H. Hagerup År: 1947 263 sider Enkelte s/h illustrationer Igen en førstehåndsberetning om Emma Gad i sit samvirke i tiden. Ud over de tre efterfølgende sekvenser hvor admiralinden omtales, er det en bog med mange beretninger lige netop fra […]

Skrevet om Emma Gad

Valdemar Koppel 1946

Valdemar Koppel Af Politikens historie Titel: Af Politikens Historie Forfatter: Valdemar Koppel Udgiver: Politikens Forlag År: 1946 2 bind, illustreret. — Hvad kan en Foredragssal ikke bruges — vi havde nær sagt misbruges — til? I POLITIKENS Sal har der været afholdt Skakopvisninger — baade Blindspil og Simultanspil ved saa […]

Skrevet om Emma Gad

Asta Nielsen 1945

Asta Nielsen Den tiende Muse Titel: Den tiende Muse Forfatter: Asta Nielsen Udgiver: Gyldendahl År: 1945/46 3. udgave 1998. ISBN 87-00-33448-0 270 sider, Illustreret. Asta Nielsen blev stumfilmens absolutte førstedame i en karriere der begyndte med filmen ‘Afgrunden’ i 1910. Den store succes var begyndelsen til et mangeårigt samarbejde med […]

Skrevet om Emma Gad

Andreas Vinding 1942

Andreas Vinding Sorgløse Tider Titel: Sorgløse Tider. Forfatter: Andreas Vinding Udgiver: Westmann År: 1942 238 sider Tegninger: Alex Nygaard I denne erindringsbog fra Emma Gads journalistkollega fra Politiken, er der også beretninger der omhandler Emma Gad som journalist, kollega og vært ved selskabslivet i Dronningens Tværgade 40. Ud over de […]

Skrevet om Emma Gad

Otto Rung 1942

Otto Rung Fra min klunketid:en hjemlig kavalkade. Titel: Fra min Klunketid. Forfatter: Otto Rung Udgiver: Gyldendal. År: 1942 . 246 sider. (1985 ISBN 87-01-20544-7 322 sider, illustreret.) Til en forståelse af personen Emma Gad, og den tid hun levede i, mangler vi hendes erindringer der aldrig blev skrevet. I stedet […]

Skrevet om Emma Gad

Danmark i Fest og Glæde 1935

Julius Clausen Danmark i Fest og Glæde Titel: Danmark i Fest og Glæde Bind 5, 1870-1914 Redaktion: Julius Clausen og Torben Krogh Udgiver: Chr.Erichsen År: 1935-1936 6 bind, illustreret. (side 61:) En ganske særlig Stilling indtog et udpræget og førende københavnsk Bourgeoisi-Hjem. Det var grundet af Forfatterinden EMMA GAD og […]

Skrevet om Emma Gad

Anna Bloch 1930

Anna Bloch Fra en anden tid. Erindringer. Titel: Fra en anden tid. Forfatter: Anna Bloch. Udgiver: Gyldendalske Boghandel – Nordisk Forlag. År: 1930. ISBN 187 sider, Illustreret. Anna Bloch (f. Lindemann) var en af de unge nye skuespillere på Det kgl. Teater der blev sat på Emma Gads debutstykke: Et […]

Skrevet om Emma Gad

Palle Rosenkrantz 1927

Palle Rosenkrantz Tredive aar paa det danske Parnas Titel: Tredive aar paa det danske Parnas Forfatter: Palle Rosenkrantz Udgiver: Hasselbalch, København År: 1927 244 sider. — Jeg havde i London knyttet Forbindelse med et literært Agentur og her i Byen stiftet Bureauet “Hamlet”. Jeg havde dagligt Arbejde paa det Kontor, […]

Skrevet om Emma Gad

Robert Neiiendam 1921

Robert Neiiendam Det kgl. Teaters Historie Titel: Det kgl. Teaters Historie 1874-1922 Forfatter: Robert Neiiendam Udgiver: Jespersen og Pio År: 1921 (1. bind) – 1930 5 bd., Illustreret. Online på Internet Archive Bind 4 1927. Fru Emma Gads Debut »Et Aftenbesøg« gjorde ogsaa Lykke. Hun havde tidligere faaet et Par […]

Skrevet om Emma Gad

Begravelse 1921

POLITIKEN13. JANUAR 1921 Emma Gads Begravelse. Et talrigt Følge, hvori alle Samfundets Krese var repræsenteret, fulgte i Gaar Forfatterinden Fru Emma Gad til Graven. Da Holmens Kirkeklokker i Gaar Formiddags begyndte at ringe, gik et Par gamle Syersker ind ad Døren forbi Graveren, som stod i Kjole og fint hvidt […]

Skrevet om Emma Gad

Nekrolog 1921

  NATIONALTIDENDE – POLITIKEN – DAMETIDENDE – TIDENS KVINDER – ILLUSTRERET TIDENDE – NORDISK FORFATTERTIDENDE   NATIONALTIDENDE Nationaltidende, 8. januar 1921. Efter flere Ugers Sygeleje er Fru Emma Gad i Nat afgaaet ved Døden. Fru Emma Gad tilhørte baade ved sin Fødsel, som Datter af Grosserer P. A. Halkier, og […]