Skrevet om Emma Gad

Jens Andersen 1990

  Thit – den sidste valkyrie. Når man ser forsiden af Jens Andersens bog om Thit Jensen, træder man næsten et par skridt tilbage; her skal man ikke have noget klinket. At hun var aggressiv og fandenivoldsk bevidner forfatteren Soya med sin karakteristik: »At diskutere med Thit Jensen, er som […]

Skrevet om Emma Gad

Ib Boye 1989

  Er vi myrdet? En introduktion af Gustav Wied, omkring “Kærlighedens Kispus” Med spørgsmålet “Er vi myrdet?” til teaterdirektøren om hvorledes aftenen forløb med det nye stykke, får man en fornemmelse af den Gustav Wied, der nok allerede har fået kendskab til den forestående fiasko af sin kone, der overværede […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Jørgen Knudsen 1988

  Georg Brandes, Magt og afmagt 1896-1914. Noget der hændte ved diverse middagsselskaber, som også Emma Gad afholdt mange af, kan læses i følgende passage. Den hæder der tilfaldt nogle af datidens store personligheder, var ikke på grund af deres evne til venlig og overbærende opførsel overfor hinanden. Her vises […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Svend Heinild 1987

  Sangen om Visse. “Sangen om Visse” er en erindringsbog af den danske børnelæge og socialhumanistiske frontkæmper, Svend Heinild. Bogens titel henviser til Heinilds egen datter, Visse, der døde i en alder af blot 15 år. Datterens død blev skelsættende for hans holdning til livet og førte blandt andet til […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Niels Vogel 1986

  Emma Gad – og alle de andre. Niels Vogels hyggelige gennemgang af diverse velmenende løftede pegefingre og anbefalinger af regelsæt for god opførsel, da god opførsel var i højsædet, er et indblik i verden før den gik af lave. Det må siges at være et lykketræf at verden virkelig […]

løvetand
Skrevet om Emma Gad

Tove Koed 1986

  Historien om Kvindernes Bygning. Dette festskrift er udgivet 50 år efter foreningen/institutionen Kvindernes Bygning fik bygning og adresse i København, som afslutningen på 40 års lang og sej ørkenvandring, der havde sin allerførste kraftige spire i 1895 under succesforløbet af Kvindernes Udstilling, der skaffede et overskud der nærede drømmen […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Anette Faye Jacobsen 1986

  Familieliv i Danmark 1600 til 1980’erne. Takt og tone om børneopdragelse (1918) Emma Gad (1851-1921) var datter af en direktør for et stort københavnsk handelshus. Hun blev gift med admiral Urban Gad og fik dermed indpas også i det højere embedsborgerskab. Emma Gad var meget engageret i samfundslivet, skrev […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Bjarne Kildegaard 1984

  Fru Emma Gad. Det er måske den bedste bog der er skrevet om Emma Gad; det er en mulighed for at rejse sammen med Bjarne Kildegaard ind i Emma Gads verdener, og se dybere ind i den tilværelse der ændrer sig på så mange områder i løbet af Emma […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Godfred Hartmann 1984

  Skæbnens veje – Historiske portrætter. En kort introduktion kan der blive til om Emma Gad i disse ‘Historiske portrætter’. For at sige en kort gennemgang af Emma Gads liv og levned, det kan man så absolut ikke kalde de anvendte syv tynde sider. Titel: Skæbnens veje – Historiske portrætter […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Britta Lundqvist 1984

  Teatrets kvinder. Hvad var det Emma Gad gjorde grin med i sine mange lystspil? Det selvsamme borgerskab, som udgjorde det meste af publikum, ved forestillingerne på Det kongelige Teater og Dagmarteatret og i visse tilfælde Folketeatret. Det kunne tyde på masokistiske tendenser hos det borgerlige publikum, men måske kunne […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Pil Dahlerup 1983

  Det moderne gennembruds kvinder. Det er ikke bare en bog; Det er Pil Dahlerups disputats som blev beskrevet ved udgivelsen i Demokraten Weekends (Lisbeth Møller Jensen): “… litteraturforskning på allerhøjeste niveau, som samtidig har appel til en bred kreds.” Marie-Louise Paludan følger niveauet i Weekendavisen: “Det er sjældent man […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Margrethe Spies 1979

  Klunketid – en Kavalkade. Et meget godt bud ved beskæftigelse med klunketiden, er bestemt Emma Gad. Hun debuterede med oversættelsen ‘Man skal aldrig’ samtidig med debutopførelsen af ‘Et Aftenbesøg’ på det kgl. teater i 1886. Med placeringen af klunketiden i årene 1880-1900, var det lige den tid hvor Emma […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Rikke Agnete Olsen 1977

  Arv og Eje 1977 (Årbog) Bordskik og Borddækning. Med den besluttede titel for Dansk Kulturhistoriske Museumsforenings årbog for 1977, var det ikke til at komme uden om Emma Gad. Først møder vi Klunketidens regler for borddækning, som Emma Gad allerede afstikkede retningslinier for i 1903 i Vort Hjems afsnit […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Victor Cornelins 1977

  Fra St. Croix til Nakskov. ‘Victor og Alberta er ankommet’ stod der nu på plakaten til Koloniudstillingen, Emma Gads store udstillingssucces i 1905. Politiken den 10. august kunne dog ikke se det store i et par ‘små Sorte’. Det havde selv folk fra provinsen set før. Det var gået […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Gunnar Sandfeld 1962 1968

  Thalia i provinsen. En teaterhistorie fra 1870 til 1920 har naturligvis Emma Gad med som dramatiker med mange stykker, der efter de københavnske scener forsatte livet på en provinsturne eller med lokale kræfter. Det har et fint aftryk i 1. udgave fra 1962. Den ‘forglemmelse’ der er i dag […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Arveprins Knud 1954

  Arveprins Knud – Erindringer. Et halvt hundrede års oplevelser og minder, skriver prinsen om i denne bog, der begynder med de første minder fra 1903 hvor Christian den niende styrede landet. Og det kongelige styre var dengang af en mere reel indflydelse end i dag hvor demokratiet har taget […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Robert Neiiendam 1953

  Robert Neiiendam fortæller. Jeg spillede mange daarlige Roller i Komedier, der forlængst er viet til Glemsel. Blandt de gode var Adjunkt Nærum i et Lystspil af Emma Gad, som opførtes et Par Maaneder. Stykkets Titel var »Den mystiske Arv«, men det kunde ogsaa have heddet »Hvem er Far til […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Peter Urban Gad 1949

  Klunketiden paa en anden Maade. EFTER Fremkomsten 1943 af Otto Rung’s Bog: Fra min Klunketid opstod Diskussion om denne Epokes Lys, og Skyggesider. Adskillige mente, at Rung i sin Bedømmelse af Tiden havde været for haard. Selskabet for Historic, Litteratur og Kunst opfordrede derfor et af sine Medlemmer, Peter […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Agnes Henningsen 1949

  Dødsfjende – hjertenskær. Agnes Henningsen hørte også til Emma Gads omgangskreds, og i dette bind af sin erindringsserie kan læses om stemningen forfatterne imellem, der ikke altid var varm og hjertelig. Titel: Dødsfjende – hjertenskær Forfatter: Agnes Henningsen [Sidetal: 210 Udgiver: Gyldendal År: 1949] Find bogen her [Gustav Wied […]

louisbobe
Skrevet om Emma Gad

Louis Bobé 1947

  Livsdagen Lang. Igen en førstehåndsberetning om Emma Gad i sit samvirke i tiden. Ud over de tre efterfølgende sekvenser hvor admiralinden omtales, er det en bog med mange beretninger lige netop fra Emma Gads København, og her fortalt af en historiker. Bobé var sekretær i Dansk Forfatterforening 1905-10. Titel: […]