Emma Gad

Bannerføreren for anstændig adfærd

EMMA GAD 1852-1921
Bannerføreren for anstændig adfærd

De fleste kan støde ind i problemer vedrørende korrekt opførsel i hverdagens sociale møder, i private som arbejdsrelaterede sammenhænge.
Spørgsmål kan pludselig trænge sig på om acceptabel adfærd og finere bordskik, når der kommer en invitation til en festlig sammenkomst fra nye bekendtskaber. Så er det godt at kunne slå op i “Takt og Tone”.

Det er samtidig muligt at få en sund latter under læsningen i dag. Det vidste Emma Gad og gjorde selv opmærksom på, at de sekvenser der bliver tilbage når udviklingen fravælger tidligere hævdvundne traditioner, kan virke komiske.
“Den Læser, som vil fornøje sig mest over disse Forskrifter, er Den, der om et Par hundrede Aar finder denne Bog paa en støvet Hylde i et Bibliotek,” skriver hun i forordet.

I dag, hvor de første 100 år er forløbet, kommer der afgjort enkelte smil under læsningen af aflagte sæder og skikke.

Takt og tone var imidlertid kun en mindre del af Emma Gads produktion, og liv i det hele taget. Men en formidabel succes, har det med at overskygge alt andet.

Her vil der blive sat fokus på alle Emma Gads gøremål. Det gøres også med hjælp fra originale beskrivelser fra samtiden. Tekster fra lige da det skete – uden eftertidens rationelle små eller større ændringer.
Det er som at være der selv.
*

Velkommen til en gennemgang af Emma Gads liv og virkeTAKT OG TONE
Social adfærd viser tydeligt hvem man er; hvilken “klasse” man tilhører – eller gerne vil anses for at tilhøre. Der er mange faldgrupper hvis man stræber højere end det lærte regelsæt fra barndomshjemmet.
Der er en del der ikke holder i dag. Men fleste foretrækker nok alligevel at blive bedømt positivt. Betydningen af bevidstheden om anstændig adfærd – den består.
blank KARIKATURTEGNINGER OG TEKSTER
Den der hænger andre ud – hvad Emma Gad ofte gjorde i sine skuespil – risikerer selv at blive hængt til tørre. Ikke mindst ugebladet “Klods-Hans” havde ofte billeder og tekst omhandlende Emma Gads gøren og laden. “Blæksprutten” havde også ofte Emma Gad på pennen og enkelte fra “Svikmøllen”.
Her kan med al tydelighed markeres, at humor og satire levede i beste velgående ved forrige århundredeskift.
blank SKUESPIL
Emma Gads gennembrud var et beskedent teaterstykke på Det kongelige Theater. Det blev dog snart fulgt op af betydelig større produktioner. Mere end 20 dramatiske værker blev siden vist ved hjælp af alle hovedstadens store scener – og efterfulgt af turneer landet rundt.
Her kommer stykkerne med den fulde tekst. Hvert stykke afsluttes med anmeldelser fra premieren.
blank ARTIKLER & KRONIKKER
Aviser, ugeblade, magasiner, julehæfter eller årbøger. Emma Gad var alle steder og altid klar med en kommentar om forholdet mand/kvinde. Det være sig de mere eller mindre daglige problemer i en verden i store forandringer, eller behandlingen af samfundets svageste – kvinder og børn.
I de mange kronikker blev et problem ikke kastet op, uden der også blev serveret en ide til afhjælpning.
blank FORENINGSARBEJDE
Med stor succes lavede hun foreninger for at arbejde for en bedre social og arbejdsmæssig tilværelse for kvinder eller faggrupper. Emma Gad var altid klar til at hjælpe. For unge kvinder kunne Dansk Kunstflidsforening hjælpe med uddannelse til selverhverv. Danske Dramatikere var (og er stadig) en sikring for dramatikernes økonomiske rettigheder – så ikke teaterdirektørerne render med hele profitten.
blank UDSTILLINGER
Emma Gad arrangerede utallige udstillinger, bl. a. for at skaffe midler til at finansierede friskoleophold i Dansk Kunstflidsforening for Vestindiske, islandske og sønderjyske unge piger.
Den største var uden sidestykke “Koloniudstillingen” som var placeret i Tivoli sommeren 1905. Den store succes var uden tvivl medvirkende til at Emma Gad fik Den kgl. Fortjenstmedalje i guld senere samme år.
blank BOGPRODUKTION
Det er ikke det store antal bøger der kan tilskrives Emma Gad. Selv om hun også skrev kapitler, var hendes placering i flere projekter mere som redaktør og styrende leder. Fx Vort Hjem, der først udkom som 77 hæfter, og siden blev trykt i 4 tykke bind eller Teaterbogen fra 1901.
Takt og Tone kom som det sidste og har sin egen kategori.
blank FAMILIE
Opvæksten i det velstillede borgerskab (bourgeoisi), gav ved ægteskabet med officeren Urban Gad, mulighed for at skabe et mødested blandt forskellige samfundsklassers interesser. Urban Gad var i en periode kongens yachtkaptajn på kongeskibet Dannebrog. I hjemmet mødtes Folk af alle Klasser. Emma Gad kunne færdes med samme Lethed i den højere Embedsstand som i Kunstnernes Verden.
blank PETITSTOF
Som kendisser blev både admiralen og admiralinden ofte nævnt i dagspressen for noget de havde foretaget sig i deres arbejde eller i fritiden. Ikke mindst “Kunstflidsforeningen” og udstillinger medførte meget presse, men også hvad parret foretog sig eller mente om landets tilstand, eller slet og ret hvilke foredrag eller arrangementer de havde været gæster til.
blank DAMETIDENDE
Damerne var på vej frem i samfundet, og tiden var inde til at lade dem også få plads i avisen. Politiken ville starte med kvindestof, og Emma Gad fik tilbuddet om at redigere det der kom til at hedde Dametidende. Det var i øvrigt Emma Gads første fastansættelse overhovedet – som hun påbegyndte som 63-årig. Her kan læses alle teksterne fra punktet “Smaa Vink”, med kloge ord til damerne. En forløber til “Takt og Tone.”
blank TEKSTER OM EMMA GAD
Bøger fra Emma Gads samtid (før “Takt og Tone” udkom og overskyggede det hele) viser tydeligt det store aftryk, hun havde sat i samfundeslivet. Mange senere bøger har mulighed for at beskrive Emma Gad, fordi hun havde så mange berøringsflader, at en beskrivelse af næsten hvad som helst fra det forrige århundredeskifte sjældent kan forbigå hende – Alligevel er det oftest Takt og Tone der nævnes.

Tilfældig blandet


Ugens Vink (uge 28 2018)
Hvis De er kommen for at opnaa noget, da fremsæt det hurtigt, knapt og klart uden Omsvøb og Sidespring.
Læs hele vinket

Emma Gads udstillinger