Artikler

Kvindekongressen 1904

Paa Kongressen i Berlin drøftedes ca. 50 Spørgsmaal af størst Interesse for Kvindesagen. Vi skal nævne saa vigtige Ting som: Kvinden som Moder, som Landbruger, som Landarbejder, Gartner, Tjenestepige, Fabriksarbejderske, Hjemmearbejderske…Sædelighedens Højnelse, Omsorg for straffede, Afholdssagen, Retshjælp for Kvinder o.s.v. o.s.v. KVINDEKONGRESSEN Dette store Program er forekommet selv Kvindesagens Forkæmper […]

Artikler

Et vanskeligt Punkt 1904

Fornylig havde jeg Besøg af en kjær, ung Niece, der om kort Tid skal giftes. “Jeg kommer for at spørge Dig til Raads angaaende en Sag, hvor jeg er lidt i Vildrede”, sagde hun. “Har Du Tid?” ET VANSKELIGT PUNKT “Sig frem, min kjære Pige”, svarede jeg. “Dog tro blot […]

blank
Artikler

Præsentation & Hilsener 1905

To Mennesker, der ikke før har truffet hinanden, mødes, man nævner deres Navne, Stilling eller Titler, der veksles et Par forekommende Ord, og hvis det er to Herrer, giver de hinanden Haanden. Saa er de, som det hedder, præsenterede for hinanden. Det er meget nemt, og det ved alle. Men […]

blank
Artikler

Vore Katte 1905

Intet Emne kan være utaknemligere, og jeg beder meget om Forladelse for, at jeg berører det, men jeg synes at jeg maa. Det folkelige Udtryk: „Han gør saamænd ikke en Kat Fortræd” turde være det bedste Vidnesbyrd om, hvordan disse vore Husdyr behandles og betragtes hertillands. VORE KATTE At bære […]

blank
Artikler

Amalie Skram til Selskab 1905

I det sidste Nummer af “Kvindernes Blad” findes en Artikel af Fru Emma Gad om den nylig afdøde Forfatterinde, Fru Amalie Skram. Fru Gad fortæller, at Fru Skram næsten altid kom for sent til Selskaber, hvorfor man gerne kunde fastsætte Tiden en halv Time før Meningen var. Aarsagen var i […]

blank
Artikler

Vort Helbred 1907

Ved forleden at rydde op i mine Skrivebordsskuffer faldt et gammelt gulnet Brev mig i Hænde. Det var dateret 1836 og skrevet af min Bedstemoder, Fru Munch, til min Moder, hendes nygifte Datter i København. Et brev fuldt af kærlige Formaninger og fornuftige Raad, der paa den morsomste Maade udtrykker […]

blank
Artikler

Sommerliv langs Kysten 1908

VINDUERNE kridtes, og de velhavende Bydele affolkes, saa snart Træer og Hække grønnes. Hvor en Lejlighed er ledig, sætter man en Plakat med: Til Leje op imod Ruden; naar man flytter paa Landet, kridter man Vinduerne som en ganske lignende Reklameplakat for at underrette d’Hrr. Indbrudstyve om, at nu er […]

blank
Artikler

De unge Damer 1908

Forfatterinden Fru Emma Gad tager i sidste Nummer af Kvindernes Blad til Genmæle imod, at Forældre for Tiden overlader deres Pigebørn saa meget til sig selv i Stedet for at søge at modarbejde den løsslupne Tale, som har vundet Indpas blandt de unge Damer og Herrer. Fruen raaber et “Vagt […]

blank
Artikler

Københavnsk Sommer 1908

Noget af det mest karakteristiske for den københavnske Sommersæson er vel nok det Fænomen, som man med en kort og rammende Betegnelse kan kalde Flugten fra Byen. Med Flugten fra Byen mener vi ikke alene den Kendsgerning, at Folk i vid Udstrækning praktiserer Landliggerlivet, selv om de i Virkeligheden kun […]

blank
Artikler

Fra Amalienborg 1909

Der er Dage, hvor der gaar en sitrende Skælven af Uro og Forventning gennem Byens Dameverden, og hvor selv modne og bredbarmede Damer føler deres Hjærte banke som i de fjerne Tider, da de var atten Aar. Det er, naar de røde Lakajer gaar rundt med Indbydelser til Hofbal. Hvad […]

blank
Artikler

Kvinderne og Læsningen 1909

Man skulde tro, at Kvinder vilde foretrække at læse hvad Mænd skriver, for derved at belæres om, hvordan det andet Køn ser paa Livets Fænomener, ofte saa forskelligtr fra det, de selv føler; og man skulde end yderligere tro, at det fortrinsvis var Mændene, der fordybede sig i Kvindernes Bøger […]

blank
Artikler

Medarbejderhilsener 1909

Under overskriften ‘medarbejderhilsener’ i Illustreret tidendes jubilæumsnummer den 26. september 1909, var der blandt andre følgende hilsen fra Emma Gad: JEG ERINDRER, at jeg som Barn sad i de lange Vinteraftener og nærede min Fantasi og min Længsel mod Livet ved at blade i Aargange af „Illustreret Tidende”. De store […]