emma gads smaa vink
Smaa Vink

De mange Smaa Vink

Politiken – Snusfornuften 1915 – 1920 Emma Gad er mere end Takt og Tone – På 100 år blev noget næsten glemt. Samtidig med de mange skuespil der (sammen med hendes udstillingsvirksomhed og foreningsarbejde) gjorde Emma Gad til en af samtidens store kendisser, skrev hun i tidsskrifter, aviser, julehæfter etc. […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1915

Fornuftigt – og altid velment. 14.02.1915. Begiv Dem aldrig ind paa Deres Plads i et Teater med Ryggen til dem, der sidder paa Bænken. Ærede Frue! Tal ikke for meget om Deres egne Børn, men spørg andre Mødre ud om deres. De er da sikker paa at vinde Paaskønnelse. Begiv […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1916

Fornuftigt – og altid velment. 23.01.1916. Naar der spilles med Damer, maa deres Samtykke indhentes til, at Herrerne ryger. Naar der spilles Kort i et Selskab, kan Vært og Værtinde ikke sætte sig til et Spillebord, med mindre Alle er Spillende. Deres Pligt maa ellers blive, saa godt det lader […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1917

Fornuftigt – og altid velment. 07.01.1917. Anvendelse af Telefon. Naar man telefonere, begynder man med at spørge: “Er det hos f. Eks. Grosserer N. N.?” Man nævner derpaa sit Navn og beder om at maatte tale med den Person af Husstanden, der ønskes. Det korrekte Svar herpaa er: “Et Øjeblik, […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1918

Fornuftigt – og altid velment. 06.01.1918. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme. Væn Dem til ikke at være gnaven og ubehagelig til daglig hjemme, mens De viser Dem fra den muntre og behagelige Side, naar De færdes med Fremmede. Ingen Skødesynd er almindeligere, og […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1919

Fornuftigt – og altid velment. 05.01.1919. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Føl Dem altid forpligtet til at vise Dem venlig og forekommende over for Udlændinge. Enhver er kaldet til at repræsentere for sit Land og sin By. Giv alle de Oplysninger, […]

emma gads smaa vink
Smaa Vink

Smaa Vink 1920

Fornuftigt – og altid velment. 25.01.1920. Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor stor deres Indtægt har været. Kom ikke med for mange Spørgsmaal. Unddrag Dem denne nationale af Englændere afskyede Ligefremhed som ikke mere er paa sin Plads. Spørg ikke, hvad Folk betaler i Skat, og hvor […]

blank
Bogliste

Alle Bøgerne

Emma Gads bogproduktion De 3 mest kendte bøger har egen kategori: Takt og Tone så massiv en succes at eftertiden nærmest glemte al opmærksomhed om hendes andre produktive frembringelser. Vort Hjem rager også op, både af omfang som af bredde indenfor alle hjemmenes forhold, skrevet at Emma Gad og datidens […]

blank
Bogliste

Man skal Altid 1886

Man skal altid Forfatter: Emma Gad (?) Udgiver: Jul. Gjellerup, København År: 1886 25 sider. Martius Truelsens Bogtrykkeri. Kjøbenhavn. FRIT EFTER DEN DANSKE: MAN SKAL ALDRIG Til Enhver, der forundrer sig over, at 4de Oplag af denne udmærkede Bog allerede har forladt Pressen, bemærkes, at jeg har ladet 4de Oplag […]

katten
Bogliste

Teaterbogen 1901

Her følger Emma Gads to indlæg i Teaterbogen, der dækker teaterprocessen fra antagelsen: “Et skuespils udarbejdelse og antagelse” til gennemførelsen: “Generalprøve og førsteopførelse”. INDHOLD: EMIL POULSEN: Prolog EMMA GAD: Et Skuespils Udarbejdelse og Antagelse OTTO ZINCK: Rollebesætning PETER JERNDORFF: Ved Rollens Modtagelse HERMAN BANG: Sceneinstruktionen JENS PEDERSEN: Provinsteater OTTO SINDING: […]

blank
Bogliste

Haandarbejdsbogen 1910

Indholdsfortegnelse: Vævning: Historiske Oplysninger – Vævearter – Vævens Opsætning – Dansk Hvidsyning – Hedebosyning: Historiske Oplysninger – Hedebosyning: Fremgangsmaaden – Knipling: Historiske Oplysninger – Raad ved Fremgangsmaaden – Ornamentik Haandarbejdsbogen udgivet af Dansk Kunstflidsforening med støtte af den Reiersenske Fond. Stoffet er velvilligt samlet og ordnet af Emma Gad HAANDARBEJDSBOGEN […]

blank
Bogliste

Kvindernes Aarbog 1912

  KVINDELIGE JOURNALISTER – KVINDEN FØR OG NU – TO AKTIVE KVINDER DANSK KUNSTFLIDSFORENING – FORTJENSTMEDALJEN I GULD   INDHOLD: Kvinden før og nu (Emma Gad) Kvinders Valgret (Elna Munch) Kvinders Retsstilling (Astrid Rickmann) Uddrag af Tyendeloven Kvinden i det daglige Liv (Karen Hessel) Kvinder i Kommunalbestyrelsen Dansk Kvindesamfund (Th. […]

blank
Bogliste

Danske Dramatikere 1916

Danske Dramatikere. En Fortegnelse, udgivet af Danske Dramatikeres Forbund, over Medlemmernes Arbejder. København 1916 124 sider Beskrivelsen af selve foreningens forløb findes her: Danske Dramatikere. DANSKE DRAMATIKERE – INDLEDNING Ved Aarhundredets Begyndelse herskede der endnu et fuldstændigt Virvar i Henseende til den litterære Ejendomsret til sceniske Arbejder. Ingen respekterede denne […]

blank
Tekster

Emma Gad hvor som helst

Andre bøger, artikler og kommentarer Ud over bogen over alle Emma Gads bøger, der har kvalitet til jævnligt at blive genoptrykt, Takt og Tone (som særskilt findes i topmenuen), og den store produktion af skuespil der også har sin helt egen afdeling med skuespil og anmeldelser, så havde Emma Gad […]