efteraar
Artikler

Byen ved Efteraarstide

DET er Aarets skønneste Tid, der er inde! Med saadanne Ord vil man altid høre Kunstnere og Kunstbegejstrede tale om Efteraaret, der sætter de prangende og dog saa blødt virkende Farver paa Palletten. Brunlige og gule Grene, der som gammelt Guld lyser mod de fjerne Træers gobelinblaa Toner i det […]

dronninger
Artikler

Tre Dronninger

Der bliver saa ofte sagt, at hvor meget end Livsforholdene forandrer sig og nye Fremskridt vinder Indgang, forbliver Menneskene altid de samme. Men gør de nu det? Selv om de menneskelige Grundegenskaber som Kærlighed og Egenkærlighed, Misundelse og Ærgerrighed selvfølgelig er blivende og uforanderlige, er saa dog ikke Menneskene saa […]

vintertid
Artikler

Byen ved Vintertid

Naturligvis paatrykker den overvældende megen Mad Selskabeligheden sit Præg. Det første, der spørges om ved Hjemkomsten, er, hvad man har faaet til Middag. Og hele Menuen huskes og refereres samvittighedsfuldt, men det Impromptu af Chopin, som man maaske har faaet bagefter, gaar sporløst forbi. Lige fra Gæsterne kommer, til de […]

almanak 1913
Artikler

Mit største skælmsstykke

Danmark: Illustreret almanak 1913. HVER Juleaften, før Træet tændtes, spiste den forlæste og nærsynede Adjunkt Gotfredsen fra Herlufsholm, der som Student havde læst Lektier med mine Brødre, til Middag hos os Kl. 4. Vi fik som staaende Retter Risengrød med tre Mandler i, Gaasesteg og Æbleskiver, — det faar man […]

skammel
Artikler

Selskabsliv

Herreværelse i velhavende og upersonlig Grossererstil med mørke Paneler og Smyrnatæpper. Mørkning. Hele Lyset synes at samle sig i en stor, udslaaet Avis, hvorunder man aner en slumrende, ikke helt slank Skikkelse. Etatsraadinden aabner Døren og træder ind I stærk Sindsbevægelse med et aabent Brev i Haanden. SELSKABSLIV 1. SCENE. […]

A SOCIAL TEA-PARTY
Artikler

Engelsk Omgangsliv

MAN kan vel dele Selskabslivet i to Hovedgrupper. Den ene, hvor man kommer sammen for at more sig, den anden, hvor man, ganske bortset fra Fornøjelsen, samles af nødvendige Hensyn, hvad enten disse nu skal tages til social og familiemæssig Repræsentation eller andre lige saa lidet morsomme Elementer. ENGELSK OMGANGSLIV […]

ædegilde
Artikler

Det skyfulde Efteraar

HVERT Aar er det jo med lidt Vemod, at man siger Farvel til Sommeren – til de lange, sollyse Dage, til Blomsterne, til Fuglesangen, til den rødmende Aftenhimmel over Markerne, hele det herlige, sorgløse Friluftsliv. Dog, under almindelige Forhold har det jo ogsaa sin Tiltrækning at komme styrket og forfrisket […]

martins
Artikler

Mørket og Lyset

UDLÆNDINGE Syd fra, som har opholdt sig her i længere Tid, plejer at sige, at den værste Anstødssten for dem ved vort Klima er Vintermørket. „Vi kan finde os tilrette med Kulden og Blæsten, Sneen og Sølet,” klager de sig, „men Bælgmørket, der vælter ned over os midt paa Dagen […]

tango
Artikler

Vi danser Tango

En ny dans har indtaget København og deler vandene. Verden og Vi bad en række mennesker om deres kommentar til den nye moderne dans tango. VI DANSER TANGO Fru Emma Gad holder sig til Dansen i Almindelighed og sejler uden om de farlige Skær: Ethvert Barn, enhver ung Pige, der […]

sommerhest
Artikler

Sommerheste

Læs Emma Gads humoristiske beskrivelse af sin omgang på godt og ondt med heste. Datidens transportmiddel var for landliggerne en glæde, og til tider en prøvelse for krop og sjæl. Langs Kysten ser man uafladelig de smaa Jumber trille af Sted langs de blomstrende Haver, forspændt med en lille trind […]

sygdom
Artikler

Vort Befindende

I vore Bedstemødres Tid betragtedes det absolut ikke som fint at være syg, og som Følge deraf blev man heller ikke tidt syg. Eller man lod i hvert Fald saa vidt muligt, som man ikke var det, og det hjalp godt. Denne Fortidens Dame-Uvilje mod Sygdom – man kan næsten […]

Postkort fra folkeafstemningen
Artikler

For eller imod

Udtalelser med Henblik paa det eventuelle Salg af DE DANSKE VESTINDISKE ØER Redaktion: Johannes Lehmann – Lehmann & Stage FOR ELLER IMOD Her skal bringes een af de mange meninger. Desuden indeholder bogen en kort gennemgang af det danske vestindiske eventyr. Forfatterinden, Admiralinde EMMA GAD, Formand for Danske Dramatikeres Forbund, […]

teater
Artikler

Den nye Teatertid

Kommentarer til den nye teatertid, hvor teatrene skulle lukke klokken 22.  

teatret
Artikler

Drengene fra Amerika

Den Følelse og Stemning, som Herdis Bergstrøm har villet give sine Bysbørn i sit første dramatiske Arbejde, det er den, som hviler over det ældste København, de smaa snævre Gader, med de røde Tage, de sværtede Skorstene og den graa Himmel, ikke det fattige og forpinte København, men den Del […]

skovtur
Artikler

Hustru og Elskerinde

I tanker moderne og frisindet – men gammeldags i takt og ydre, sagde Asta Nielsen. Vi kender Emma Gads tanker om Takt og Tone – her kommer noget om frisind. Hvad forfatteren af Takt og Tone mener. Ved at læse klagerne fløj erindringen om en lille scene, jeg en dag […]

baggaard
Artikler

Brune Børn – og hvide

Skal vi måske tænke lidt mere på vore egne der trænger? Politiken – Dametidende, 19. oktober 1919. For et Par Dage siden kunde man i Nationaltidende læse følgende lille Opsats: Brune Børn. Til Fordel for et paatænkt Børnehjem i Santalistan (Indien), hvor Santalmissionen har virket i 50 Aar, holdes i […]

kongelige damer
Artikler

Kongelige Damer

Julehefternes Antal bliver Aar for Aar større. I Aar har Hasselbalchs Forlag udsendt et nyt og – lad det være sagt straks – et overmaade nydeligt Hefte, der kan blive en farlig Konkurrent til selve “Juleroser”. Dets navn er “Vore Damers Jul”, og skønt det intet Sted er angivet i […]

skaal
Artikler

Kvinderne og Forbudssagen

Tidsskriftet “Sund Sans” (Mod Tvangsstyre – For Personlig Frihed!)var naturligvis imod et forbud mod alkohol, og havde en artikelserie hvor kvinder udtalte sig mod et forbud. Her er Emma Gads indlæg, der nok må siges at være et kraftigt angreb på afholdsbevægelsen, og som afstedkom flere negative kommentarer fra afholdsbevægelsen […]

Oda Nielsen
Artikler

Oda Nielsen

Spørg de Umyndige, hvem der er Eventyrets Fortolker, hvem der faar Barnelatteren til at klirre, og et tusindstemmigt Kor af skingre Barnestemmer fra hele Landet vil raabe: Fru Oda.  

hedebosyning
Artikler

Hvidsøm

Salmonsens Konversations Leksikon 1922 (bd. 12) Digitaliseret på runeberg.org Salmonsens Konversations Leksikon 2. udgave 26 bind. 1915-1930. Wikipedia HVIDSØM – Dansk Hvidsyning H., som udføres med hvid Traad paa Hørlærred, menes at være en folkelig Efterligning af Arbejder, udførte af Adelskvinder, der havde rejst i Italien, hvor Hvidsyning spillede en […]