petit 1901
Petitstof

Petitstof 1906

  Blandt de ikke faa skrivende Damer, vort lille Land rummer, indtager Fru Emma Gad en smuk Stilling. Hun holder sig nemlig i sin Produktion lige langt fra den “Guvernantestil”, der især tidligere har præget de fleste skrivende Damers Arbejder, og gjort dem mere velmente end vellykkde, og fra den […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1907

  FOLKETEATRETS FEST – BJØRNSTJERNE BJØRNSON I STUDENTERFORENINGEN – LAND OG FOLK Dagens Nyheder, 19. september 1907. Der var et Øjeblik i Aftes under Folketheatrets Jubilæumsforestilling, hvor man pludselig følte det, som et Aandepunst af en svunden Tids Romantik gik gennem Salen, hvor alle de festklædte, moderne Mennesker var samlede […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1908

  E.G.s ARBEJDSFORM – DORPH-PETERSENS FRATRÆDEN – DET NYE TEATER – OBERSTINDES GESHÄFT – BIOGRAFBESØG Folkets avis, 23. januar 1908. Aandens Arbejdere. Naar og hvordan arbejder Hjærnen bedst. Fru Admiralinde Emma Gad bebor en standsmæssig Lejlighed i Dronningens Tværgade. Den flittige Forfatterinde lukker selv op og beder os elskværdigt tage […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1909

  CHARLOTTENBORG – FORFATTER- OG KUNSTNERKONGRES – MAJESTÆTERNES TAFFEL – SYDPOLSFORSKER – FERRER Aarhus Stiftstidende, 31. marts 1909. Nu er Foraaret inde, det rigtige, ægte Foraar. I Gaar var det den første veritable Foraarsdag, og samtidig var Pressen indbudt til at se Udstillingen paa Charlottenborg, der i Dag faar sin […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1910

  EMMA THOMSENS DØD – TEATERSTRIDEN 1909/1910 – KARRIG NIDING – RIGSRET – ALKOHOL – HEIBERG 50 – PALLE ROSENKRANS: BIOGRAFTEATER Nationaltidende, 6. januar 1910. Emma Thomsen vil blive savnet meget, fordi hun paa Scenen stod som Indbegrebet af det, som er Mennesker kærest af alt, den varmhjertede Kvinde. Man […]

velgørenhedskongres
Petitstof

Velgørenhedskongressen 1910

  FORLØB AF KONGRES OG FESTMIDDAGE Nationaltidende, 3. august 1910. Programmet for denne Kongres, der afholdes her i Byen, i Rigsdagsbygningen, d. 9. til d. 13. ds. er følgende: Tirsdag den 9. August: Kl. 11 Formiddag: Kongressens Aabning. Kl. 2½ Eftm.: 1. Kongres-Emne: Sygeplejen paa Landet. Ordfører: Kabinetssekretær A. Krieger […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1911

  SYGDOM – KVINDELIG VÆRNEPLIGT – FRANSK ORDEN TIL EMMA GAD – FERIE – KARIN MICHAELIS – SVENSK HJEMMESLØJD – AFSMITTENDE KVINDER – REJSER Thisted Amts Avis, 18. april 1911. Kvindelig Værnepligt. Under Overskriften ‘Unge Piger i Huset og kvindelig Værnepligt’ skriver Forfatterinden Frk. Thit Jensen i ‘Kvinden og Samfundet’ […]

forfatterjubilæum
Petitstof

25 aars forfatterjubilæum 1911

  FORFATTERJUBILÆUM – FEST PAA SKYDEBANEN – JUBILÆUMSFORESTILLING Politiken, 15. april 1911. Idag er det 25 Aar siden, Fru Emma Gad første Gang optraadte paa den danske Skueplads med et uskyldigt Skuespil, som hed “Et Aftenbesøg”. I de 25 Aar, som betegner Fruens literære Udvikling og Blomstring, falder tillige en […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1912

  FERIE I ROM – 60 AARS FØDSELSDAG – HJEMKOMST – BALLETAFTEN – GERD NISSEN Politiken, 20. januar 1912. Det er en uheldig Skik, vore berømte Mænd og Kvinder har indført, idet de, naar de fejrer Jubilæer eller bemærkelsesværdige Fødselsdage, forladet Landet og efterlader os deres Adresse til et langt […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1913

  VELGØRENHEDSFORESTILLING MED FRK. GERD NISSEN – ELFELT FOREDRAG – BEGRAVELSE – DANSK ARBEJDE – SKILMISSELOV – RUDOLPH TEGNER: “FRØEN” – HJEM FOR GAMLE TJENESTEPIGER København, 19. januar 1913. En af de første Nætter i Februar vil Fru Emma Gads meget omtalte Midnatsforestilling finde Sted. Prøverne begynder efter Onsdag, naar […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1914

  DAGMARTEATRET – SLUG KAMELEN – GUSTAV WIED OG LIDT EMMA GAD OM KÆRLIGHEDENS KISPUS Berlingske, 20. februar 1914. Flere af Morgenbladene bringer idag rygtevis den Nyhed, at Fru Admiralinde Emmma Gad havde paatænkt at drive det gamle Hofteater i den kommende Sæson. Man er her noget paa Vildspor. Det […]

alexandrateatret
Petitstof

Rubicon paa Alexandrateatret 1914-15

  Mere end historien om et specifikt teaterstykke, er dette beretningen om hvorledes censuren kan bruges med bagtanker der svinger mellem hellighed og reklame. Historien har ud over censur og teaterdirektører, også Emma Gad med som smagsdommer og hendes mands nevø Aage Gad, som Birkedommer. Citater af Edouard Bourdet: Med […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1915

CORNELIUS – KINESISK SKUESPIL – KNIPLINGER – STUDINE-HUE – NIKOLAJ TAARN – SELSKABSLIVETS UGE – BJØRN BJØRNSTJERNE Berlingske, 5. januar 1915. Kammersanger Cornelius fik igaar i Anledning af sin 50 Aars Fødselsdag mange Beviser paa, hvor afholdt og skattet han er i vide Kredse. Hele Dagen strømmede Gratulanter, Gaver, Blomster, […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1916

  KVINDERNES HUS – TJENESTEPIGER – GARDEN PARTY – DRONNING – 3 DAGES FEST – DRAMATISKE FORFATTERE Berlingske, 21. februar 1916. Kvindernes Fest. Formandsjubilæet i Kvindelig Læseforening fejredes igaar med en enestaaende Tilslutning og fik i sine ydre Former et saa festligt og storstilet Forløb, som det er en stor […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1917

JORDEFÆRD I HUMLEBÆK – OLAF POULSENS AFSKEDSFORESTILLING – HJEM FRA HUMLEBÆK Isefjordsposten, 27. marts 1917. Jordefærd. Gross. Vilh. S. Dahl, der boede her i Humlebæk, og var Chef for Firmaet Brødrene Dahl, blev Onsdag under stor Højtidelighed begravet fra Garnisions Kirke, Kbhvn. Ved Indtræden i Kirken kunde man ikke være […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1918

  TJENESTEPIGERNES KRONE – NIC. BRECHLING – ANNA BLOCH – TIVOLIS JUBILÆUMSFEST – DET KGL. TEATER Ærø avis, 4. januar 1918. For nogle Aar siden fremsatte Fru Emma Gad det smukke Forslag, at alle Herskaber Landet over skulde give hver Tjenestepige en Krone i Nytaarsgave. Det vilde blive ialt 2000,000 […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1919

FOREDRAG MV. – POSTMESTERENS DATTER – ARBEJDERNES LÆSESELSKAB – BAKKEHUSET Sorø Amts Dagblad, 15. maj 1919. Frk. Harriet Hiort Ved de af Fru Emma Gad arrangerede dramatiske Eftermiddagsforestillinger i velgørende Øjemed i “Politiken”s Sal i København vil Frk. Harriet Hiort, Datter af Redaktør Hiort, tidligere Slagelse, optræde i 2 smaa […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1920

  NYTAAR – FOREDRAG – ODA NIELSENS JUBILÆUM Solidaritet, 11. januar 1920. – – – Litvinoff, der foreløbig har afsluttet Forhandlingerne med O’Grady, skal hurtigst muligt til Rusland, for at konferere og faa videre Bemyndigelse og Instruktioner om fortsatte Forhandlinger om Fred med Ententen. Denne rejse agter Litvinoff at foretage […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1921

Thisted amtsavis, 23. november 1921. Fra Sendemandsmødet i Aarhus “Tror De maaske vi snyder?” spurgte afdøde Fru Emma Gad en Gang en Revisor, der bad om at se Bilagene til Regnskabet for et af de mange velgørende Foretagender, hvor hun stod for Styret. Akkurat lige saa naiv var Møller B. […]