Skrevet om Emma Gad

Godfred Hartmann 1984

Skæbnens veje – Historiske portrætter. En kort introduktion kan der blive til om Emma Gad i disse ‘Historiske portrætter’. For at sige en kort gennemgang af Emma Gads liv og levned, det kan man så absolut ikke kalde de anvendte syv tynde sider. Titel: Skæbnens veje – Historiske portrætter Forfatter: […]

Skrevet om Emma Gad

Britta Lundqvist 1984

Teatrets kvinder. Hvad var det Emma Gad gjorde grin med i sine mange lystspil? Det selvsamme borgerskab, som udgjorde det meste af publikum, ved forestillingerne på Det kongelige Teater og Dagmarteatret og i visse tilfælde Folketeatret. Det kunne tyde på masokistiske tendenser hos det borgerlige publikum, men måske kunne det […]

Skrevet om Emma Gad

Pil Dahlerup 1983

Det moderne gennembruds kvinder. Det er ikke bare en bog; Det er Pil Dahlerups disputats som blev beskrevet ved udgivelsen i Demokraten Weekends (Lisbeth Møller Jensen): “… litteraturforskning på allerhøjeste niveau, som samtidig har appel til en bred kreds.” Marie-Louise Paludan følger niveauet i Weekendavisen: “Det er sjældent man kan […]

Skrevet om Emma Gad

Margrethe Spies 1979

Klunketid – en Kavalkade. Et meget godt bud ved beskæftigelse med klunketiden, er bestemt Emma Gad. Hun debuterede med oversættelsen ‘Man skal aldrig’ samtidig med debutopførelsen af ‘Et Aftenbesøg’ på det kgl. teater i 1886. Med placeringen af klunketiden i årene 1880-1900, var det lige den tid hvor Emma Gad […]

Skrevet om Emma Gad

Rikke Agnete Olsen 1977

Arv og Eje 1977 (Årbog) Bordskik og Borddækning. Med den besluttede titel for Dansk Kulturhistoriske Museumsforenings årbog for 1977, var det ikke til at komme uden om Emma Gad. Først møder vi Klunketidens regler for borddækning, som Emma Gad allerede afstikkede retningslinier for i 1903 i Vort Hjems afsnit for […]

Skrevet om Emma Gad

Victor Cornelins 1977

Fra St. Croix til Nakskov. ‘Victor og Alberta er ankommet’ stod der nu på plakaten til Koloniudstillingen, Emma Gads store udstillingssucces i 1905. Politiken den 10. august kunne dog ikke se det store i et par ‘små Sorte’. Det havde selv folk fra provinsen set før. Det var gået helt […]

Skrevet om Emma Gad

Gunnar Sandfeld 1962 1968

Thalia i provinsen. En teaterhistorie fra 1870 til 1920 har naturligvis Emma Gad med som dramatiker med mange stykker, der efter de københavnske scener forsatte livet på en provinsturne eller med lokale kræfter. Det har et fint aftryk i 1. udgave fra 1962. Den ‘forglemmelse’ der er i dag af […]

Skrevet om Emma Gad

Arveprins Knud 1954

Arveprins Knud – Erindringer. Et halvt hundrede års oplevelser og minder, skriver prinsen om i denne bog, der begynder med de første minder fra 1903 hvor Christian den niende styrede landet. Og det kongelige styre var dengang af en mere reel indflydelse end i dag hvor demokratiet har taget flere […]

Skrevet om Emma Gad

Robert Neiiendam 1953

Robert Neiiendam fortæller. Jeg spillede mange daarlige Roller i Komedier, der forlængst er viet til Glemsel. Blandt de gode var Adjunkt Nærum i et Lystspil af Emma Gad, som opførtes et Par Maaneder. Stykkets Titel var »Den mystiske Arv«, men det kunde ogsaa have heddet »Hvem er Far til Barnet?« […]

Skrevet om Emma Gad

Peter Urban Gad 1949

Klunketiden paa en anden Maade. EFTER Fremkomsten 1943 af Otto Rung’s Bog: Fra min Klunketid opstod Diskussion om denne Epokes Lys, og Skyggesider. Adskillige mente, at Rung i sin Bedømmelse af Tiden havde været for haard. Selskabet for Historic, Litteratur og Kunst opfordrede derfor et af sine Medlemmer, Peter Urban […]

Skrevet om Emma Gad

Agnes Henningsen 1949

Dødsfjende – hjertenskær. Agnes Henningsen hørte også til Emma Gads omgangskreds, og i dette bind af sin erindringsserie kan læses om stemningen forfatterne imellem, der ikke altid var varm og hjertelig. Titel: Dødsfjende – hjertenskær Forfatter: Agnes Henningsen [Sidetal: 210 Udgiver: Gyldendal År: 1949] Find bogen her [Gustav Wied til […]

louisbobe
Skrevet om Emma Gad

Louis Bobé 1947

Livsdagen Lang. Igen en førstehåndsberetning om Emma Gad i sit samvirke i tiden. Ud over de tre efterfølgende sekvenser hvor admiralinden omtales, er det en bog med mange beretninger lige netop fra Emma Gads København, og her fortalt af en historiker. Bobé var sekretær i Dansk Forfatterforening 1905-10. Titel: Livsdagen […]