Skrevet om Emma Gad

Kraks Blaa Bog 1910

Krak’s Blaa Bog 1910 Emma Gad var med blandt de 3000 levende kendisser i Danmark der i 1910 fyldte den første udgave af KRAK’s BLAA BOG. Hun var at finde de følgende 10 år frem, indtil 1920. Kraks Blå bog er siden 2008 blevet udgivet af Gads forlag. Gads Forlag […]

Skrevet om Emma Gad

Emerentze Munchs 1907

  Fru Emerentze Munchs Optegnelser Emma Gad blev navngivet efter Emerentze (Munch, født Barclay), der var hendes mormor. Hun blev dog døbt Emmerenze, hvilket ses fremgå af Hovedministerialbogen fra 1852. Bevidst med mm og uden t? Snarere en fejl eller uopmærksomhed fra forældre/præst. Begge stavemåder lyder forvekslende ens. Imidlertid er […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Sven Lange 1906

Sven Lange kronik Lige som Emma Gad, skrev Svend Lange en lang række kronikker i Politiken. Her er en samling og vi dykker ned i en, der er om Emma Gad. Den blev bragt i Politiken 16. september 1906. Titel: Meninger om Litteratur Forfatter: Sven Lange Udgiver: Gyldendal – Nordisk […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Kvindernes Blad 1905

  Kvindernes Blad. Følgeblad til Nationaltidende, Dagbladet og Dagens Nyheder. EMMA GAD Kun faa blandt vore forfatterinder har opnaaet en saadan Popularitet som Navnet Emma Gad. Hun er kendt af alle og afholdt af alle. I sin egen snevrere Kreds, Bourgeoisiet, rager hun frem ved sin Afstamning, fra en gammel […]

den danske skueplads
Skrevet om Emma Gad

Den Danske Skueplads 1896

Den danske skueplads Titel: Den danske skueplads; Illustreret Theaterhistorie Bind 3 omhandlende 1849-1894 Forfatter: Peter Hansen Published 1-3: 1889-1896 Topics: Kongelige TeaterDigitaliseret på archive.org Med den elskværdige lille Situation „Et Aftenbesøg”, spillet første Gang den 15. April 1886, prøvede Fru Emma Gad (f. 1852) sine Kræfter som dramatisk Forfatterinde, og […]

af dagens krønike
Skrevet om Emma Gad

Af Dagens Krønike 1890

Af Dagens Krønike Maj-Juni 1890 Danske Forfattere Fru Emma Gad – af den bekendte Halkierske Familje, Søster til Advokaten – er født d. 21de Jan. 1852, gift med Kaptejn i Marinen Urban Gad. Efter længe i Stilhed at have syslet med Forsøg paa dramatisk Digtning fik Fru Gad Enaktsstykket Et […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Litteraturhistorie Biografier

Diverse Dansk Litteratur Historie Dansk biografisk Leksikon – Bricka: Udgave 1 (1891) – 2 (1935) – 3 (1980) 1896 Danske Forfatterinder – Anton Andersen. 1902 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Ernst Bojesen. 1907 Illustreret dansk Litteraturhistorie – Vilhelm Østergaard. 1920 (1920-26) Dansk Biografisk Haandleksikon, bind 3. – Svend Dahl og P. […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Bricka

Dansk biografisk Leksikon – Bricka 1. udgave, 19 bd. (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka 2. udgave, 27 bd. (1932-1944) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl. 3. udgave, 16 bd. (1979-1984) Author: C. F. Bricka, Redigeret af Svend Cedergreen Bech. Andre Litteratur/Biografi Historier: 1896, 1902, 1907, […]

blank
Skrevet om Emma Gad

Emma Gad dengang og stadig

Bøger og artikler om/med Emma Gad Først og fremmest er det interessant her at læse hvad der blev skrevet om Emma Gad af samtiden, især før 1918 hvor “Takt og Tone” overtog hele scenen. Her kan vi læse hele den glemte historie! Da der med jævne mellemrum stadig fremkommer nye […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof fra aviserne om Admiralinden

Emma Gad, stort som småt fra Dags-/ugepressen. Artikler, petit stof og hvad der ellers findes. Ud over de mange aktiviteter og gøremål som kan findes under de forskellige overskrifter, er der meget omkring admiralinden der ikke lige umiddelbart kan placeres under en bestemt kategori. Der er, blandt meget andet, diverse […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1891

  FATTIGE FRISKOLEBØRNS BESPISNING – OPRETTELSE AF FORTSÆTTELSESASYLER – FEST PAA NY CARLSBERG Aarhus Stiftstidende, 5. januar 1891. Nydelse for Rige og Fattige. …Frk. Schytte … havde… en saa overvældende Tilslutning til den Forestilling, hun i forgaars Aftes havde faaet arrangeret i Kjøbenhavn til Fordel for fattige Friskolebørns Bespisning, at […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1894

  FORFATTER- OG KUNSTNERRETTEN I FOLKETINGET Jyllands-Posten, 24. februar 1894. Folketinget. Torsdagen kunde opvise et meget livligt og interessant Møde; men det var da ogsaa en saa celeber Sag som Forfatter- og Kunstnerretten, som var til Behandling. Hertil kom, at det saae ud til, at det endelig skulde lykkes at […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1895

  EMERENTZES ERINDRINGER – HOS DAMESKRÆDDERINDEN Dannebrog 23. juli 1895. Med det i disse Dage udkomne Dobbelthæfte er første Halvbind af Aargangen 1895 sluttet. Vi har ofte fremhævet den lykkelige Haand, hvormed dette Tidsskrift bliver redigeret, og vi har i særlige Artikler fremdraget enkelte, mere end almindelig interessante Bidrag. – […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1897

  KONGENS JAGTKAPTAJN – EMMA GADS EGET SØLVBRYLLUP   Aarhus Stiftstidende, 18. september 1897 Et Sølvbryllup. Kongens Yachtkaptajn, Kommandør Gad og Hustru, Forfatterinden Fru Emma Gad feirer den 20de ds. deres Sølvbryllup paa Tipperupgaard ved Humlebæk, hvor de i Dagens Anledning vil samle en større Familiekreds.

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1901

  NORGESOPHOLD – SYSTEMSKIFTET Nylænde, 19. aarg. 1901. Kvindestemmeretsforeningen havde atter en meget interessant og festlig aften mandag den 18de februar. Fru Emma Gad fra Danmark og fru Ann Margret Holmgren fra Sverige var klubbens feirede gjæster. For den første talte Ragna Nielsen, og fru Gad svared med en skaal […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1902

  PARISERTUR Nationaltidende, 10. august 1902. Maleren Urban Gad, som under sit Studieophold i Paris blev angreben af Gigtfeber, er nu kommen hjem for at rekreere sig. Den unge Kunstner tilbringer sin Ferie hos sine Forældre, Admiral Gad og Fru Emma Gad, der bor i Humlebæk.

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1903

  TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE – KEJSER WILHELM BESØGET Aarhus Stiftstidende, 4. april 1903. Kejser-Besøget Kejser Wilhelm vinder alle. Gaarsdagens forløb. – Kejseren taler med Alle om alt. Ved Kronprinsens Taffel i Aftes var Kejseren meget livlig og underholdt sig med næsten alle de Tilstedeværende. Kronprinsen var utrættelig i at præsentere Gæsterne […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1904

  EMMA GAD PÅ FINANSLOVEN – ROTTEKATTE PAA UDSTILLING – MAGDALENE THORESENS STENSTØTTE Viborg Stiftstidende, 11. januar 1904. Finansloven … “Dansk Kunstflidsforening”, som Fru Emma Gad har skabt, og som udfører et nyttigt Arbejde, ogsaa for Provinsens unge Damer, foreslaas understøttet med 1000 Kr.   Slagelse Posten, 30. april 1904. […]

petit 1901
Petitstof

Petitstof 1905

  BJØRNSTJERNE BJØRNSONS AFREJSE – INDSAMLING AF GAMLE FOTOGRAFIER – FORTJENSTMEDAILLE I GULD Aalborg Stiftstidende, 31. maj 1905. Bjørnstjerne Bjørnson har i Gaar Formiddags modtaget en Del Visitter paa Dagmarhotellet. Bl. a. aflagde Fru Betty Nansen og Statsraad Hviid Besøg hos den norske Digter. I Aften er Bjørnson og Frue […]